PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Leidiniai

Neįgaliesiems

Pasaulinis žmogžudysčių tyrimas 2011

(Global Study on Homicide 2011)

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2011.

>>> plačiau

Video pranešimai:

Pasekmės po baliaus >>>
Vartojant alkoholį fortūna atsuka nugarą

Smegenys, alkoholis ir šlapimas >>>
Ryte smegenų ląstelės pašalinamos su šlapimu

Širdis ir alkoholis >>>
Tiesioginė širdies priklausomybė nuo alkoholio vartojimo

Alkoholis, kraujas ir organizmo degradacija >>>
Kraujas išnešioja nuodus po organizmą

Pasaulinė sintetinių narkotikų stebėsena 2011

(Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Update 2011)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2011.
>>> plačiau

Pasaulinė 2011 m. ataskaita alkoholio ir sveikatos tema
(Global Status Report on Alcohol and Health 2011)
Pasaulio sveikatos organizacija (WHO). Šveicarija, 2011.
>>> plačiau

Pasauliniu mastu kontroliuojamų narkotinių medžiagų prieinamumas medicinos ir mokslo tikslais
(Availability of Internationally Controlled Drugs: Ensuring Adequate Access for Medical and Scientific Purposes)
Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba. Niujorkas, 2011.
>>> plačiau

Kovos su narkotikais politika ir žalos mažinimas Pietryčių Europoje
(Drug policies and harm reduction in South East Europe)
Tarptautinis kovos su narkotikais konsorciumas (International Drug Policy Consortiumc), 2011.
>>> plačiau

Radijo pranešimai:
Virtuvėje >>> Sūris pelėkautuose >>>Vaikai >>>Pavasaris! >>>Karstas >>>
LPF „Krizių prevencijų centras”. Vilnius, 2010.

Nuo prievartos iki bendro darbo: priklausomybės nuo narkotikų gydymas
(From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Kalėjimai ir sveikata
(Prisons and health)
Pasaulio sveikatos organizacijos regioninis biuras Europoje (WHO Regional Office for Europe), 2010.
>>> plačiau

UNAIDS 2011 – 2015 m. strategija
(UNAIDS 2011 – 2015 Strategy)
Jungtinių Tautų ŽIV/AIDS programa. Šveicarija, 2010.
>>> plačiau

Mes galime jaunimui suteikti galimybę apsisaugoti nuo ŽIV
(We can empower young people to protect themselves from HIV)
Jungtinių Tautų ŽIV/AIDS programa. Šveicarija, 2010.
>>> plačiau

Pietryčių Azijos opiumo apžvalga 2010
(South-East Asia Opium survey 2010)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Įstatymų modelis kovoje su neteisėtu migrantų gabenimu
(Model Law against the Smuggling of Migrants)
Jungtinės Tautos. New York, 2010.
>>> plačiau

Kovos su neteisėtu migrantų gabenimu priemonės
(Toolkit to Combat Smuggling of Migrants)
Jungtinės Tautos. New York, 2010.
>>> plačiau

UNAIDS ataskaita apie pasaulinę AIDS epidemiją 2010 m.
(UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2010)
Jungtinių Tautų ŽIV/AIDS programa. Šveicarija, 2010.
>>> plačiau

Amfetamino modeliai ir tendencijos – stimuliantų grupė ir kiti narkotikai
(Patterns and Trends of Amphetaine –Type Stimulants and Other Drugs)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Tarptautinio bendradarbiavimo pratimai: narkotikų analizė
(International Collaborative Exercises: Drug Analysis)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Pasaulinės sintetinių narkotikų stebėsenos atnaujinimas 2010
(Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Update 2010, October)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Afganistano opiumo apžvalga 2010 m.
(Afghanistan opium survey 2010)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Gidas, kaip tobulinti teismo dokumentų nagrinėjimą
(Guide for the development of forensic document examination capacity)
Jungtinės Tautos. New York, 2010.
>>> plačiau

Sveikatos finansavimo reformos įgyvendinimas
(Implementing Health Financing Reform)
Pasaulio sveikatos organizacija (WHO), Europos sveikatos sistemos ir strategijos observatorija. Danija, 2010.
>>> plačiau

Konsultacinės tarybos dėl piktnaudžiavimo narkotikais pranešimas: Anabolinių steroidų apžvalga
(Consideration of the Anabolic Steroids)

Leidinyje nagrinėjama piktnaudžiavimo anaboliniais steroidais problema, vykdant farmakologijos ir chemijos studijas.
>>> plačiau
Priedas
>>> plačiau

2010 m. pranešimas, įgyvendinant Dublino deklaraciją kovoje su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje
(Implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia)
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Stokholmas, 2010.
Leidinyje pateikiama išsami informacija apie ŽIV situaciją tiek visoje šalyje, tiek tarp atskirų rizikos grupių ir pan. Europoje bei Centrinės Azijos šalyse.
>>> plačiau
Pranešimo santrauka
>>> plačiau

Darbas formuojant įrodymais pagrįstą priklausomybės nuo narkotikų gydymą ir priežiūrą

(Working towards evidence-based drug dependence treatment and care)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

ŽIV kalėjimuose
(HIV in prisons: Situation and needs assessment tolkit)
Jungtinės Tautos. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Europos Komisijos komunikacija apie alkoholį ir PSO strategijos ribos alkoholio atžvilgiu
(The European Commission’s Communication on alcohol and the WHO framework for alcohol policy – Analysis to guide development of national alcohol action plans)
Pasaulio sveikatos organizacija. Danija, 2010. ISBN 978 92 890 4208 6.
>>> plačiau

Tarptautinės narkotikų analizės pratybos
(International Collaborative Exercises Drug Analysis)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Narkotikų vartojimas Afganistane: 2009 m. apžvalga
(Drug Use in Afghanistan: 2009 Survey)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Teisinė informacija su priklausomybe susiduriančioms pažeidžiamosioms grupėms.
Baudžiamojo ir administracinio poveikio priemonės: reglamentavimas bei situacijų pavyzdžiai
Galiu gyventi. Vilnius, 2010. 44 p.
>>> plačiau

Narkotikų politikos gidas
(Drug Policy Guide)
Tarptautinis narkotikų politikos konsorciumas, 2010. 132 p.
>>> plačiau

Pasaulinė sintetinių narkotikų stebėsena 2010
(Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Update 2010)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Nusikalstamumas ir nestabilumas: daugiašalės grėsmės studijos
(Crime and instability: case studies of transnational threats)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2010.
>>> plačiau

Smurto prevencija

(Violence prevention: the evidence)
Pasaulio sveikatos organizacija, Liverpool John Moores University. Malta, 2009.
>>> plačiau

ES mokslinių tyrimų stiprinimas neteisėto narkotikų vartojimo srityje

(Strengthening EU Research Capacity on Illicit Drugs)
Europos Komisija. Briuselis, 2009.
>>> plačiau

Pasaulinė sintetinių narkotikų stebėsena 2009
(Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Update 2009, March)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2009.
>>> plačiau
(Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Update 2009, October)
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras. Austrija, 2009.
>>> plačiau

Pranešimas apie pasaulinę neteisėtą narkotikų apyvartą 1998-2007 m.
(A report on Global Illicit Drugs markets 1998-2007)
Europos Komisija. Olandija, 2009. ISBN-13: 978-92-79-11318-5.
Naujajame Europos Komisijos pranešime pateikiami duomenys apie narkotikų rinkos vystymąsi nuo 1998 iki 2007 metų ir pristatoma šio laikotarpio pasaulinė narkotikų politika.
>>> plačiau

Priklausomybės nuo opioidų gydymo buprenorfinu ir buprenorfinu / naloksonu metodika
Subata E., Danilevičiūtė V., Adomaitienė V., Matulionytė R., Kuznecova J., Šinkūnienė N., Zamkovaja S., Zikaras T., Naujokienė S., Malinauskaitė A.; Lietuvos psichiatrų asociacijos darbo grupė. 2009, 28 p.
>>> plačiau

Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodika
Subata E., Danilevičiūtė V., Adomaitienė V., Matulionytė R., Naujokienė S., Malinauskaitė A.; Lietuvos psichiatrų asociacijos darbo grupė. 2009, 24 p.
>>> plačiau

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, ankstyva diagnostika ir gydymas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Karalienė V., Lesinskienė S., Subata E.; Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija. 2008. 30 p.
>>> plačiau

Priklausomybės nuo opioidų gydymo naltreksonu metodika
Subata E., Pincevičiūtė E.; Lietuvos psichiatrų asociacija. 2008. ISBN 978-9955-9579-5-9.
>>> plačiau

Rūkymo įtaka mamos ir vaiko sveikatai

Kauno medicinos universitetas. Kaunas, 2008. 36 p.
>>> plačiau

Šiuolaikiški rūkymo prevencijos metodai
Liepuonytė – Medeikė V.; Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Vilnius, 2008.17 p.
>>> plačiau

Poilsiaukite blaiviai ir saugiai
Poilsiaukite blaiviai ir saugiai. Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Vilnius, 2008.
>>> plačiau

Geriausias poilsis – saugus ir blaivus
Geriausias poilsis – saugus ir blaivus. Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Vilnius, 2008.
>>> plačiau

Atmintinė apie narkotikus
Šiaulių apskrities priklausomybės ligų centro parengtas leidinys. 40 p. ISBN 9955-613-00-9.
>>> plačiau

ŽIV/ AIDS prevencija tarp švirkščiamų narkotikų Lietuvoje: gera praktika

Centrinės ir Rytų Europos žalos mažinimo tinklas. Vilnius, 2003. 48 p.
>>> plačiau

 

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS