Pranešimų skaidrės

Neįgaliesiems

2012 m. spalio 16 d. vykusio valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę ir chemijos pramonės įmonių susitikimo pranešimai



Nelegali sintetinių narkotikų gamyba. Įtartini sandoriai

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) ir kontrolės aktualijos

Įmonių ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo galimybės