Departamentas ragina savivaldybes aktyviau naudotis suteiktomis teisėmis alkoholio kontrolės srityje

Neįgaliesiems

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) savivaldybėms rekomendavo aktyviau pasinaudoti savo teisėmis ir pareigomis, numatytomis Alkoholio kontrolės įstatyme, ir pasiūlė savivaldybėms prieš išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šalia laisvės atėmimo, karinių ir sukarintų tarnybų, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, maldos namų, prašyti šių įstaigų vadovybės pateikti rašytinę, argumentuotą nuomonę dėl pageidaujamo atstumo, kuriuo būtų draudžiama prekyba alkoholiniais gėrimais. 

Departamentas rekomendavo savivaldybėms organizuoti masinius renginius be alkoholinių gėrimų ir patvirtinti tokių renginių sąrašą bei įpareigojo savivaldybių institucijas kontroliuoti išorinės alkoholio reklamos draudimo pažeidimus.

Departamentas ragina savivaldybes aktyviai siūlyti savivaldybių gyventojams, bendrijoms, bendruomenėms, asociacijoms ir kitoms institucijoms raštu teikti savivaldybėms nuomonę dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo ir licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo. Taip pat Departamentas savo rekomendacijose siūlė informuoti savivaldybių teritorijoje gyvenančius asmenis apie jų teisę teikti savivaldybėms nuomonę dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko nustatymo ir pan. (pvz., talpinti nurodytą informaciją savivaldybių tinklalapių tituliniuose puslapiuose). 

Departamentas džiaugiasi, kad dalis savivaldybių nedelsiant pasinaudojo Departamento rekomendacijomis.