Visuomenės atstovai kviečiami teikti pasiūlymus alkoholio vartojimo mažinimo klausimais

Neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija kartu su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu inicijavo viešąją konsultaciją, kuria kviečia visuomenės atstovus teikti pasiūlymus alkoholio vartojimo mažinimo klausimais.

Šalyje alkoholio vartojimas mažėja kol kas tik nežymiai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. vienam 15 metų ir vyresniam Lietuvos gyventojui teko 14,9 litro absoliutaus alkoholio (kaip ir 2011 m.), arba 0,3 litro mažiau nei 2013 m.  

Skaudūs pastarojo laiko įvykiai, nulemti besaikio alkoholio vartojimo, parodė, kad būtina imtis neatidėliotinų priemonių įsisenėjusioms problemoms spręsti ne tik sveikatos, bet ir kitose viešojo valdymo srityse. Alkoholio vartojimo padariniai tiesiogiai veikia socialinius, ekonominius ir sveikatos rodiklius, daro įtaką žmogiškiesiems ištekliams, rinkoms, didina nedarbo ir psichologines problemas.

Lietuvoje skiriamas didelis dėmesys alkoholio vartojimo mažinimui įvairiais valstybės valdymo lygiais. Tiek Seimas, tiek Vyriausybė, valstybės ir savivaldybės institucijos, nevyriausybinės organizacijos sprendžia problemas, susijusias su alkoholio vartojimu. Nors įgyvendinama daug įvairių kontrolės bei prevencijos priemonių, alkoholio vartojimo problema tebėra aktuali ir jai spręsti reikia ne tik valstybinio sektoriaus pastangų, bet ir visuomenės įsitraukimo. Todėl visuomenės nuomonės laukiama šiais klausimais:

  • Kokių papildomų priemonių arba veiksmų turėtų imtis valstybės valdžios ir savivaldybės institucijos?
  • Kaip pati visuomenė (pavieniai piliečiai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos) galėtų prisidėti prie alkoholio vartojimo problemos sprendimo?
  • Kokios yra veiksmingiausios alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonės?

Savo nuomonę šiais klausimais galite pareikšti Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultacijų su visuomene puslapyje