Po sėkmingų pasibaigusio projekto rezultatų, Departamentas įgyvendina naują

Neįgaliesiems

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d.  administravo projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“, kuris buvo įgyvendinamas su 12 partnerių. Šiame projekte dalyvavo 805 asmenys sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis,  iš kurių - 228 sėkmingai įsidarbino arba pradėjo mokytis įvairiose švietimo įstaigose. Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Departamentas kartu su 14 partnerių (psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigų) įgyvendina naują projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (toliau – Projektas), kurio pabaiga numatoma 2020 m. lapkričio 30 d.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan. Taigi, Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. 

Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.