PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Naujoje ataskaitoje aptariamas įvairialypis ES narkotikų rinkų poveikis visuomenei

Neįgaliesiems
Šiandien Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro ir Europolo paskelbtoje 2016 m. ES narkotikų rinkų ataskaitoje nurodoma, kad europiečiai kasmet nelegaliems narkotikams išleidžia bent 24 mlrd. EUR. Tai viena iš didžiausią pelną duodančių organizuotų nusikalstamų grupių veiklos sričių. Ataskaitoje pateikiama dabartinės padėties ES nelegalių narkotikų rinkoje analizė, aptariamos visų tiekimo grandinės dalių – gamybos, neteisėto gabenimo, pardavimo, paskirstymo ir vartojimo – tendencijos. Taip pat nagrinėjama nemaža šių rinkų daroma žala visuomenei, įskaitant poveikį verslui, valdžios institucijoms, bendruomenėms, šeimoms, pavieniams asmenims ir aplinkai.
Pristatydamas ataskaitos išvadas už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos kalbėjo:„Šiandien narkotikais prekiaujantys nusikaltėliai lengvai išnaudoja pasaulinius transporto, prekių ir žmonių srautus, jiems kenkia ir drauge kelia grėsmę visuomenės sveikatai. Jie naudojasi naujosiomis technologijomis ir internetu, pasaulinės prekybos ir komercinės infrastruktūros augimu, kad galėtų sparčiai vykdyti tarptautinio masto nusikalstamą veiklą. Be to, nestabilumas kaimyniniuose ES regionuose gali labai stipriai paveikti Europos narkotikų rinką. Šioje vertingoje ataskaitoje nagrinėjama, kaip narkotikų rinkos yra susietos su kita nusikalstama veikla ir kaip nelegaliomis pajamomis iš prekybos narkotikais finansuojamas neteisėtas migrantų gabenimas ir terorizmas, taip pat menkinamos tarptautinio vystymosi pastangos.“
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro vadovas Alexis Goosdeelis pridūrė: „ES narkotikų rinkos „variklis“ – paprastas: pelnas ir galia. Jeigu norime sumažinti narkotikų daromą žalą, labai svarbu tą pripažinti ir suprasti, kokį didelį poveikį narkotikų rinkos daro visuomenei. Šios žinios būtinos rengiant naujas kovos su nusikaltimais strategijas ir saugant mūsų piliečių sveikatą, saugumą ir gerovę.“
Europolo vadovas Robas Wainwrightas sakė: „Nelegalių narkotikų gamybos ir prekybos rinka – viena didžiausių ir novatoriškiausių nusikaltėlių rinkų Europoje. Ji darosi vis kompeksiškesnė ir susijusi su kitų formų nusikaltimais, netgi terorizmu, todėl tai iš tiesų didelė grėsmė ES vidaus saugumui. Norint sumažinti šios rinkos mastą ir poveikį būtina aktyviau tarpvalstybiniu mastu bendradarbiauti teisėsaugos srityje. To galima siekti naudojantis unikaliais Europolo pajėgumais ir kitomis ES priemonėmis.“
Rengiant ataskaitą, prie kurios pridedama Strateginė apžvalga, naudotasi Europos narkotikų ir narkomanijos centro stebėsenos ir analitiniais pajėgumais ir Europolo operatyvinės žvalgybos pajėgumais organizuotų nusikaltimų tendencijų srityje. Joje aprašoma nuolat kintanti, prisitaikanti ir oportunistinė rinka, kelianti didelių sunkumų politikams, teisėsaugos institucijoms ir visuomenės sveikatos sistemai.  
Iš ataskaitos matyti, kad toliau naudojamasi tradiciniais prekybos maršrutais, tačiau taip pat ieškoma naujų kelių. Palyginti su ankstesne padėtimi, maršrutai yra mažiau susiję su konkrečiomis prekėmis, be to, toliau naudojamasi teisėta transporto ir logistikos infrastruktūra. Didelės narkotikų siuntos į Europą įvežamos patogiu kanalu – jūrų konteineriuose. Pokyčiai vidaus rinkose, įskaitant „juodojo tinklo“, nuasmeninimo programinės įrangos ir kriptovaliutų atsiradimą, taip pat teikia naujų galimybių tiekti narkotikus internetu.
Ataskaitoje pateikiama analizė išryškina tris tendencijas.
Stiprėja prekybos narkotikais ir kitų nusikaltimų sąsajos. Narkotikų rinkoje veikiančios organizuotos nusikalstamos grupės vykdo su įvairiausiais narkotikais susijusią veiklą, įsitraukia į kitus nusikaltimus, įskaitant terorizmą, formuoja etninių ir geografinių ribų nepaisančius aljansus ir naudojasi specialistų žiniomis.
Globalizacija ir technologijų vystymasis spartina pokyčius narkotikų rinkoje. Nusikalstamos grupės greitai išnaudoja galimybes, kurių teikia paprastesnė prieiga prie informacijos, internetas ir auganti tarptautinė prekyba.
Geografinė grupių, kurių specializacija – su narkotikais susiję nusikaltimai, koncentracija.Narkotikų gamyba ir prekyba jais yra susitelkusi tam tikrose Europos ir kitų pasaulio regionų vietovėse. Kai kurios zonos susiformavo jau seniai, tačiau atsiranda naujų (pavyzdžiui, heroino maršrutas Pietų Kaukaze).
Ataskaitoje pabrėžiama, kad koordinuotais ES lygmens veiksmais galima sėkmingai kovoti su prekyba nelegaliais narkotikais, ir pateikiama išsamių rekomendacijų ir veiksmų svarbiausiose srityse, kuriais reikėtų remtis rengiant būsimą politiką ir iniciatyvas. ES kovos su narkotikais strategija (2013–2020 m.) ir Veiksmų planas (2013–2016 m.) – ES kovos su nelegaliais narkotikais pagrindas, papildantis valstybių narių nacionalines strategijas. Bendras tikslas – gerokai sumažinti nelegalių narkotikų prieinamumą išardant jų gabenimo maršrutus ir organizuotas nusikalstamas grupes, veiksmingai naudojantis baudžiamosios teisenos sistema, veiksmingai plėtojant žvalgyba grindžiamą teisėsaugą ir geriau dalijantis žvalgybos duomenimis, o ES lygmeniu skiriant itin daug dėmesio didelio masto tarpvalstybiniams organizuotiems su narkotikais susijusiems nusikaltimams.
 
Daugiau informacijos
Ataskaita ir Strateginė apžvalga (su santrauka)
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA): www.emcdda.europa.eu
Renginių kalendorius
Sausis  2021
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
           
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS