PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Pirmininkavimas

Neįgaliesiems

Nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių įsitraukimas į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. veiklas

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija informuoja, kad yra numatoma vykdyti 10 viešinimo projektų, skirtų informuoti visuomenę apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, tenkančius iššūkius ir teikiamas galimybes. Projektai bus vykdomi nevyriausybinių organizacijų (VNO) įvairiuose Lietuvos regionuose. Iniciatyvas numatoma finansuoti Europos socialinio fondo lėšomis. Projektus numatoma įgyvendinti 2013 m gegužės – gruodžio mėnesiais. Šiuo metu rengiami viešojo pirkimo, kuriuo bus atrenkamas tarpininkas, atliksiantis konkurso NVO projektams organizavimo ir administravimo funkcijas, dokumentai. Atlikus gautų NVO ir socialinių partnerių paraiškų vertinimą, bus sudarytas preliminarus siūlomų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. NVO ir socialinių partnerių susitikimų sąrašas. Planuojama organizuoti papildomą atranką dėl susitikimų dalinio finansavimo Užsienio reikalų ministerijos vykdomo projekto „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“ lėšomis. Kvietimas teikti paraiškas ir papildyti oficialų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai susitikimų sąrašą savo siūlomais renginiais yra tęstinis, todėl ir toliau yra laukiama NVO ir socialinių partnerių iniciatyvų dėl galimų Pirmininkavimo susitikimų. Gairės pareiškėjams ir paraiškos forma yra patalpinta Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 2013 m. interneto svetainėje (http://espirmininkavimas.urm.lt).


 

ES kovos su narkotikais strategijos 2013-2020 projektas, šiomis dienomis (gruodžio 5-7 d.) bus patvirtintas Teisingumo Ministrų Taryboje.

Naujoji ES kovos su narkotikais strategija 2013-2020 (toliau – Strategija) bus gairinis dokumentas, kuriame daug dėmesio skiriama penkioms teminėms sritims: koordinavimui; paklausos mažinimui; pasiūlos mažinimui; tarptautiniam bendradarbiavimui, moksliniams tyrimams, informacijai ir įvertinimui. Naujojoje strategijoje išdėstomi aiškiai apibrėžti strateginiai tikslai, joje nustatomi ilgesnio laikotarpio strateginiai ES kovos su narkotikais politikos plėtojimo tikslai, konsoliduojamos galiojančios priemonės ir remiamasi jomis, o įgyvendinimas turėtų būti išsamiai aptartas dviejuose paeiliui priimtuose veiksmų planuose, kurių kiekvienas taikomas ketverių metų laikotarpiui. ES požiūris į narkotikų problemą grindžiamas dabartiniu integruotu, daugiašakiu ir subalansuotu požiūriu; narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimo priemonės grindžiamos faktiniais duomenimis, gerai subalansuotos ir atitinkamai įgyvendinamos. Strategijoje numatoma mažinti paklausą, be kita ko, taikant bendrosios, atrankinės ir tikslinės prevencijos, ankstyvosios intervencijos, gydymo, priežiūros, rizikos ir žalos mažinimo, reabilitacijos, socialinės reintegracijos priemones, iniciatyvas įkalinimo įstaigose ir priemones kokybei bei standartams užtikrinti ir gerinti. Aptariant pasiūlos mažinimo veiklą daug dėmesio skiriama teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, įskaitant bendradarbiavimą keitimosi informacija ir jungtinių operacijų bei tyrimų srityse, teisėsaugos iniciatyvų derinimui, įskaitant regioninių projektų iniciatyvas. Strategijoje taip pat siekiama atsižvelgti į naujus metodus, sprendžiami nauji pastaraisiais metais nustatyti uždaviniai, įskaitant uždavinius, susijusius su naujais arba esamais pavojais ES piliečių sveikatai ir saugai. Toliau propaguojamas informacija ir faktiniais duomenimis grindžiamas požiūris į narkotikų problemą, atsižvelgiant į pagal kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklą atliekamą darbą. Tarptautinio bendradarbiavimo srityje ES požiūris ir toliau turėtų būti visapusiškas, daug dėmesio skiriant bendradarbiavimui su strateginiais partneriais.

Renginių kalendorius
Lapkritis  2020
P A T K P Š S
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30          
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS