PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

 • Reikia licencijos ?
 • Nerūkai - sutaupai
 • Apklausos apie dep veiklą
 • Mitai - narkotikai
 • mitai - alko
 • tabakas
Previous Next

 

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su psichoaktyviųjų medžiagų kontrole ir paslaugų teikimu

Neįgaliesiems

ALKOHOLIO KONTROLĖ

Reklama

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama išorinė alkoholio reklama, išskyrus alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinę reklamą.

Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 5 d. numato, kad alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinėje reklamoje (išskyrus tuos atvejus, kai išorinėje reklamoje pateikiami tik alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir (ar) jų prekių ženklai) turi būti įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Šio teksto formą, turinį ir jo vietą reklamoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Įspėjamojo teksto apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai („Vartodami alkoholį, rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove“) forma patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministerijos 1997-10-13 įsakymu Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“. Tekstas turi būti spausdinamas reklamos viršuje įprastiniu knyginiu TimesLt arba HelveticaLt šriftu, juoda spalva baltame fone, valstybine kalba. Tekstui turi būti skiriama ne mažiau kaip 20 procentų bendro išorinei reklamai skirto ploto ir 2/3 bendro įspėjamajam užrašui skirto ploto.
Remiantis Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojančiais teisės aktais, prekybos centrų informacinių leidinių viršeliuose bei vidiniuose puslapiuose alkoholio reklama yra leidžiama tiek, kiek ji nepažeidžia nustatytų alkoholinių gėrimų reklamai taikomų turinio reikalavimų.

Reklamos įstatymo 2 str. 3 d. išorinę reklamą apibrėžia kaip reklamą, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose. Šioms pateikimo priemonėms priskiriamos įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) reklamos pateikimo priemonės. Jei tokia alkoholinių gėrimų reklama patektų ant išorinių reklamos priemonių ji galimai pažeistų Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 4 d., 5 d. Jei prekybos centro informacinis reklaminis leidinys nėra talpinamas išvardintose ar panašiose vietose, remiantis Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojančiais teisės aktais, pažeidimo nustatymui pagrindo nėra.
Ne. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. aiškiai apibrėžiama, kad alkoholio reklama laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų bei knygų išorinėse viršelių pusėse yra draudžiama.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 7 p. numato, kad alkoholio reklama draudžiama visuomeninio transporto priemonių viduje ir išorėje.
Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 3 p., Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose radijo programose nuo 6 valandos iki 23 valandos (išskyrus tiesiogiai ir ištisai transliuojamus ar retransliuojamus tarptautinius meno, kultūros ar sporto renginius) alkoholio reklama yra draudžiama.Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. taip pat nurodo, kad alkoholio reklama draudžiama vaikams ir paaugliams skirtose radijo programose.
Alkoholio reklamai internete taikomi visi Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. numatyti reklamos turinio ribojimai. Tai reiškia, kad alkoholio reklamoje, kuri talpinama internete, negali dalyvauti asmenys iki 18 metų bei sportininkai, gydytojai, politikai, meno ir mokslo įžymybės, kiti garsūs visuomenės veikėjai, ar būti naudojamas jų asmuo, vardas. Reklama negali sieti alkoholio vartojimo su fizinės būklės pagerėjimu, vairavimu, psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu, stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis, socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu, palankiai vaizduojanti nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą ar neigiamai atsiliepianti apie abstinenciją ir saikingumą. Alkoholio reklama taip pat negali pateikti didesnės tūrinės etilo alkoholio koncentracijos kaip alkoholinio gėrimo privalumo, ar pateikti kitokią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.

Reikalavimai veiklai

Negali. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos tik Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams.
 
 Importas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.

Įvežimas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos. 
 
Licencijų importuoti degtinę nėra, tačiau tam, kad galėtų laikyti ir prekiauti importuota degtine Lietuvoje nepažeisdama Alkoholio kontrolės įstatymo, įmonė privalo įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
 
Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. ir 3 d. juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti ir gabenti alkoholio produktus Lietuvos Respublikoje draudžiama, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos alkoholio produktų gamybos, importo, didmeninės ar mažmeninės prekybos licencijos, išskyrus tuos atvejus, kai juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės, alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais yra neterminuota.
Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda miesto ar rajono, kuriame vykdoma veikla, savivaldybės vykdomoji institucija.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimą 2500 Lt.


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas informuoja, kad viešojo maitinimo įmonėje leidžiama vartoti tik joje įsigytus alkoholinius gėrimus. Tai nustatyta Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618, 6 punkto antrojoje pastraipoje. Todėl Departamentas ragina viešojo maitinimo įmonių klientus neprašyti, kad į šias įmones jiems būtų leista atsinešti alkoholinių gėrimų su savimi, o viešojo maitinimo įmonių vadovus ragina visuomet principingai atmesti tokio pobūdžio prašymus. Atkreipiame dėmesį, kad viešojo maitinimo įmonių vadovai ar jų atstovai, priėmę tokius klientų prašymus, rizikuoja netekti įmonės turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dėl to, kad leido klientams su savimi atsinešti alkoholinių gėrimų.
 
 Įsigaliojusi Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. keičia prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką stacionarių degalinių viešojo maitinimo vietose.

Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, stacionariose degalinėse alkoholiniais gėrimais nuo 2012 m. sausio 1 d. leidžiama prekiauti vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą. Departamento nuomone, tai reiškia, kad įmonė, turinti licenciją, išduotą degalinės viešojo maitinimo vietai (barui, kavinei ar pan.), turi laikytis mažmeninės prekybos įmonėms (parduotuvėms) taikomos alkoholinių gėrimų pardavimo tvarkos, nustatytos Alkoholio kontrolės įstatyme: alkoholinius gėrimus parduoti tik nuo 8 iki 22 valandos ir be teisės juos vartoti vietoje. Laikotarpiu nuo 22 valandos iki 8 valandos prekyba alkoholiniais gėrimais stacionariose degalinėse (ir parduotuvėje, ir bare) draudžiama imperatyviai bet kokiu pardavimo būdu – tiek išsinešant, tiek vartojant vietoje.
Vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto nuostatomis, nuo 2012 m. sausio 1 d. pasikeitė prekybos alkoholiniais gėrimais tvarka viešojo maitinimo vietose, t.y. uždrausta nuo 22 iki 8 valandos jose pardavinėti alkoholinius gėrimus išsinešimui.Departamento duomenimis, didžioji dalis po 22 valandos dirbančių įmonių alkoholinius gėrimus parduoda atidarydami butelius, skardines ir paduodami juos klientams. Klientų elgesys – net nenusirengia viršutinių drabužių, neprisėda prie stalo – leidžia numanyti, kad alkoholiniai gėrimai, kad ir atidarytoje pakuotėje, bus nedelsiant išnešami iš viešojo maitinimo vietos. O tai laikytina Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimu. Siekiant užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai tokiu būdu nebūtų išnešami iš viešojo maitinimo vietos, bet būtų vartojami vietoje kaip numatyta Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte, Departamentas pataria alkoholinius gėrimus pardavinėti išpilstytus į bokalus, taures, stikliukus. 
 
Parduodamas pilstomas alus išsinešimui – tai vartotojams skirtas alus ir jis privalo būti paženklintas (priklijuotas lipdukas-etiketė su prekės aprašymu). Alaus ženklinimo reikalavimai nustatyti Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento VII skyriuje „Prekinis pateikimas“, Lietuvos higienos normoje HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (su pakeitimais).

TABAKO KONTROLĖ

Tabako kontrolės įst. 19 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Atsakomybė numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK 185¹ str.) ir pažeidėjui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 litų.

Namo laiptinė yra traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa, todėl joje rūkyti draudžiama. Siūlome su kaimynais pasikalbėti ir informuoti juos apie galiojančius įstatymus ir galimas nuobaudas. Namo laiptinėse taip pat galima pakabinti šią informaciją pateikiančius įspėjimus bei mandagų prašymą neberūkyti. Jei su kaimynais nepavyksta susitarti gražiuoju, turite teisę su rašytiniu pareiškimu dėl rūkymo faktų išnagrinėjimo kreiptis į policijos komisariatą (http://www.policija.lt/?id=114).

Deja, buto balkonas yra privati buto savininko nuosavybė ir negali būti traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa. Dėl šios priežasties anksčiau minėtais teisės aktais vadovautis negalime. Siūlome Jums apeliuoti į Jūsų kaimynų sąmoningumą ir geranoriškumą. Informuokite savo kaimynus apie Jūsų patiriamą diskomfortą. Taip pat mėginkite savo namo laiptinės skelbimų lentoje ar matomoje vietoje ant durų pakabinti informacinį lapelį apie rūkymo sukeliamus nepatogumus ir nepasitenkinimą tokiu elgesiu.

Atkreipkite dėmesį, kad balkonai ar terasos, kurie yra konstruktyviai susieti su keliems savininkams priklausančių patalpų išorinėmis sienomis, yra traktuojami kaip bendrojo naudojimo patalpos (pvz.: studentų bendrabučiai, naujos statybos namai ir kt.). Tokiu atveju Tabako kontrolės įst. 19 str. 1d. 3 p., draudžiantis rūkyti bendro naudojimo patalpose, galioja ir pažeidėjui gali būti skiriama administracinė nuobauda.
Elektroninės cigaretės
Prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir (ar) jų pildomosiomis talpyklomis nėra licencijuojama veikla, tačiau šiais gaminiais prekiaujantys ūkio subjektai privalo laikytis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytų prekybos, reklamos bei kitų apribojimų.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 161 str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pardavėjai neturi teisės parduoti elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu aštuoniolika metų.
Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavėjai privalo iš perkančio asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam elektronines cigaretes ir (ar) pildomąsias talpyklas.
Įstatymo 162 str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildomosios talpyklomis Lietuvos Respublikoje yra draudžiama (draudimas galioja ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai).
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 171 str. 1 d. numatyta, kad <...> Lietuvos Respublikoje komerciniai pranešimai teikiant informacinės visuomenės paslaugas, spaudoje ir kituose spausdintiniuose leidiniuose, išskyrus leidinius, kurie skirti išimtinai prekybos elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis specialistams, ir leidinius, kurie yra spausdinami ir leidžiami trečiosiose šalyse, kuriose šie leidiniai nėra iš esmės skirti Europos Sąjungos rinkai, tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklamos tikslais yra draudžiami <...>.Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 2 d. numatyta, kad <...>komerciniai pranešimai per radiją tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklamos tikslais yra draudžiami <...>.Įstatymo 171 str. 5 d. numatyta, kad <...> draudžiami su elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 tiesioginė ir netiesioginė elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų reklama (taip pat ir interneto svetainėse, radijo ir televizijos programose, spaudoje ir t. t.) yra draudžiama.
Reklamos įstatymo 2 str. 8 d. apibrėžia, jog <...> reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis <...>.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vertinimu, elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama yra laikytina bet kokia skleidžiama informacija, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ar vartoti šiuos gaminius.Reklaminė informacija gali būti pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (Pvz.: straipsnis interneto svetainėje ar socialiniame tinkle, vaizdo klipas, interneto svetainėje iššokantys reklaminiai langai ir t. t.), kurių paskirtis pritraukti potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti konkretaus gamintojo gaminius ar apskritai įsigyti (vartoti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas.
Kiekvieną galimos elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklamos atvejį Departamentas vertins individualiai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Jeigu ūkio subjektui kiltų abejonių dėl planuojamos platinti informacijos formos ar turinio leistinumo, siūlome konsultuotis su Departamentu.Užklausas galite siųsti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinti konsultacijų telefonu 8 706 68094.Siekdami suteikti objektyvias konsultacijas, rekomenduojame užklausose pateikti kuo išsamesnį planuojamos platinti informacijos apie elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas aprašymą (pvz.: užklausoje nurodyti kas planuoja skleisti informaciją apie elektronines cigaretes, kur ir kokia forma bus skleidžiama ši informacija, kuo tiksliau aprašyti planuojamos skleisti informacijos turinį, pateikti grafinių sprendinių maketus ir pan.).
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 3 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas <...>.Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 4 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį <...>.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 161 str. 2 d. numato, kad <...>Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 asmenims, jaunesniems negu 18 metų, yra draudžiama ne tik rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes, tačiau draudžiama ir turėti elektronines cigaretes ar jų pildomąsias talpyklas.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 161 str. 3 d. numato, kad <...> draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pilnamečiai asmenys neturi teisės jokia forma perduoti (pvz.: padovanoti, nupirkti, paskolinti ir pan.) elektroninių cigarečių ar jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu 18 metų.
BENDRI KLAUSIMAI
Remiantis Alkoholio kontrolės bei Tabako kontrolės įstatymais Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais draudžiama asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. Šis draudimas galioja ištisus metus, tad priimti nepilnamečio darbuotojo negalite nei vasaros, nei kito sezono metu.
 
 Elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje prekiauti nedraudžiama. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization – WHO), tabako kontrolės organizacijos bei mokslininkai skatina visus vartotojus elgtis apdairiai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir vartojimo, kadangi iki šiol nėra mokslinių tyrimų, patvirtinančių šio produkto saugą. Moksliškai nėra įrodyta, ar šis produktas išties gali padėti atsikratyti žalingo rūkymo įpročio.

Elektroninėms cigaretėms netaikomi įprastų tabako gaminių reklamos apribojimai. Dėl šios priežasties elektroninių cigarečių reklama, nepažeidžianti Reklamos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, yra nedraudžiama. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad elektroninių cigarečių reklama negali skatinti vartoti tabako gaminių.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 34, 41 straipsnio pakeitimai:
 

 • Įstatymo 34 straipsnio 22 dalis numato, kad licencijos ir leidimo galiojimą panaikina juos išdavusi institucija;
 • Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreipimasis į teismą sustabdo Įstatymo 34 straipsnio 22 dalyje nurodytų institucijų nutarimų (sprendimų) dėl ekonominių sankcijų taikymo vykdymą;
 • Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę nuspręsti, kad už teisės pažeidimus licencijos ar leidimo galiojimas nepanaikinamas, jeigu dėl tam tikrų reikšmingų aplinkybių ekonominė sankcija – licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas – būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.
   

Atsižvelgus į nurodytą reglamentavimą, tuo atveju, jei savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ir sprendimas yra apskundžiamas, apskundimas sustabdo minėto sprendimo vykdymą, t.y. teisminių ginčių metu įmonė gali tęsti savo veiklą pagal turimą licenciją iki įsiteisės teismo priimtas sprendimas.
Rūkymas (tabako gaminių) vartojimas viešojo maitinimo įmonėse Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas ir šiose įmonėse draudžiama įrengti rūkymo patalpas klientams. Tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus.

Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo reikalavimai nurodyti Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 132. Minėto aprašo 4 p. nustatyta, kad cigarų ir pypkių klubai turi atitikti teisės aktuose nustatytus rūkymo patalpų įrengimo ir eksploatavimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus. Rūkymo patalpų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908 patvirtintoje higienos normoje HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“. Rūkymo patalpų atitikimą higienos normoje HN 122:2006 nurodytiems reikalavimams vertina Visuomenės sveikatos centrai.
  Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ srityje „Ūkio subjektų konsultacijos“ atsakingos pagal kompetenciją Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Alkoholio ir tabako kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel. (8 5) 266 8067, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas:   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS