PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

NKD medžiaga

Neįgaliesiems

2011 m. leidiniai

Sveikos gyvensenos rekomendacijos

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2011. 102 p.

Metodinių rekomendacijų tikslas – skatinti sveiką gyvenseną bei dėmesį savo sveikatai.
Aptariami du svarbūs sveikos gyvensenos veiksniai – sveika mityba bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo atsisakymas. Pirmoji leidinio dalis skirta sveikos mitybos rekomendacijoms, antra – psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai.

>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Programos „GYVAI" metodinė medžiaga

 

Asociacijos „Mentor Lietuva“ įgyvendinamos programos „GYVAI“ (angl. Unplugged) leidiniai yra skirti įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ugdymo įstaigose, ugdant vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžius.

 

Vadovas mokytojui

Pratybų sąsiuvinis Informacinių kortelių rinkinys

Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės finansuojamas metodinės medžiagos spausdinimas yra neatskiriama programos „Gyvai" dalis. Leidinius anglų kalba galima rasti tinklalapyje www.eudap.net, lietuvių kalba – asociacijos „Mentor Lietuva“ puslapyje www.mentor.lt.

 

TV klipas Saugok savo sveikatą – nevartok narkotikų!“

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, siekdamas formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, įgyvendina Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) informacinę kampaniją „Gyventi sveikai – madinga”.

Lietuvos gyventojams pristatomas TV klipas „Saugok savo sveikatą – nevartok narkotikų!“.

>>> parsisiųsti MPG formatu (7,59 MB)

2010 m. leidiniai

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės informuoja pedagogus apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp jaunimo ir supažindina su įgyvendinamomis narkomanijos prevencijos priemonėmis Lietuvos mokykloms skirtuose leidiniuose

 

Narkomanijos prevencija, sveikatos priežiūra bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė tarp vaikų ir jaunimo (teisiniu aspektu)

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2010. 8 p.
>>> parsisiųsti PDF formatu

Informacija pedagogams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2010.
>>> parsisiųsti PDF formatu

Narkotikų kontrolės departamento leidiniai (informacinis plakatas)

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2010.
>>> parsisiųsti PDF formatu

2009 m. leidiniai

Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009. 100 p.

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės pristato metodinę medžiagą pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais.
Medžiaga parengta pagal Didžiosios Britanijos autoriaus Ričard Ives vadovo „Gyvenimo įgūdžių ugdymas mokyklose“ lietuvišką variantą „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“, skirtą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai ugdymo įstaigose įgyvendinti, ugdant vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžius.

>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Kartu su vaiku

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009. 32 p.

Tėvams pristatomas informacinis leidinys „Kartu su vaiku“, kuriame pateikiama informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų poveikį, žalą ir pasekmes.
Taip pat čia galima rasti patarimų tėvams, kaip kalbėtis su vaikais apie psichoaktyviąsias
medžiagas. Leidinio pabaigoje pateiktos užduotys, kurias tėvai gali atlikti
kartu su savo vaikais.

>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Prevencinis filmas „Tavo pasirinkimas“

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, siekdamas padėti pedagogams informuoti vaikus apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį, pristato naują prevencinį filmą „Tavo pasirinkimas“.

Latvijos Visuomenės sveikatos centro sukurtą filmą Departamentas adaptavo mūsų šalies gyventojams ir skiria specialistams, dirbantiems psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos srityje, 10-12 klasių mokiniams bei tėvams.

Filmas yra išskirtinis, nes žiūrovams siūloma patiems pasirinkti siužeto liniją, diskutuoti ir reikšti savo nuomonę.

Filmas platinamas nemokamai (parsisiuntimas naudojant torrent programą, ISO tipo byla )

Vyriausybės, siekdamas informuoti jaunimą apie narkotikų žalą ir atkreipti tėvų dėmesį į vaikų elgesį, daugiau žinių suteikia radijo klausytojams:


Augalinės kilmės medžiagų poveikis >>> parsisiųsti

Cheminių medžiagų poveikis >>> parsisiųsti

Pranešimai jaunimui: ar tau to reikia? >>> nr. 1 >>> nr. 2 >>> nr. 3 >>> nr. 4

Pranešimai tėvams: Kuo arčiau vaikas, tuo toliau narkotikai >>> nr. 1 >>> nr. 2 >>> nr. 3 >>> nr. 4

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004 ir 2008 metais
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009. 64 p.

Leidinyje pristatomas 2008 m. atliktas reprezentatyvus šalies gyventojų tyrimas apie narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo paplitimą Lietuvoje. Lyginant 2004 ir 2008 m. tyrimų duomenis, pateikiamos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijos mūsų šalyje ir gyventojų požiūris į šių medžiagų vartojimą.
Tyrimas atliktas vadovaujantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) rekomendacijomis.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija 2009 m. Naudinga informacija
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009. 20 p.

 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristato atnaujintą leidinį „Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija 2009 m. Naudinga informacija“, kuriame pateikiami naujausių tyrimų duomenys apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų paplitimą, naudingi kontaktai bei informacijos šaltiniai, kur galima rasti naujausią informaciją narkotikų vartojimo prevencijos tema.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Narkotikų kontrolės departamento informacinis plakatas
 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009.

>>> parsisiųsti PDF formatu

2008 m. leidiniai

Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija 2008 m. Naudinga informacija

 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2008. 16 p.

 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristato naują leidinį „Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija 2008 m. Naudinga informacija“, kuriame pateikiami naujausių tyrimų duomenys apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų paplitimą, naudingi kontaktai bei informacijos šaltiniai, kur galima rasti naujausią informaciją narkotikų vartojimo prevencijos tema ir atsakyti į daugelį klausimų.

>>> parsisiųsti PDF formatu

 

 

Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas

Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodika / Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2008. 234 p. ISBN 978-9955-9867-4-4.

Leidinyje pateikiama informacija ir rekomendacijos specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams ir pan.), kaip dirbti su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių medžiagų. Tam, kad individualių užsiėmimų ir darbo su grupe aprašymus būtų lengviau suprasti ir pritaikyti, metodikoje kartu pateikiama teorinė medžiaga užsėmimų vadovui bei nurodomi papildomi literatūros šaltiniai.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Vilnius, 2008. 68 p. ISBN-978-9955-9867-3-7.

 

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės visuomenei pristato naują leidinį „Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė“. Kartu su LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga surinkti aktualiausi teisės aktai žmonėms padės įtvirtinti žinias apie vaiko teisių apsaugą ir pareigas, formuojant stipresnes socialines ir dorovines vertybes.

>>> parsisiųsti PDF formatu

2007 m. leidiniai

Narkotikų kontrolės departamento lankstinukai

 

>>> parsisiųsti PDF formatu >>> parsisiųsti PDF formatu

 

 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristato specialius lankstinukus tėvams, kuriuose pateikti praktiški patarimai, kaip elgtis, kad vaikas nepradėtų vartoti narkotikų, ir paaiškinama, kaip padėti vaikui, jei jis vartoja narkotikus. Lankstinukai gali būti naudingi vaikų ugdymo ir teisių apsaugą įgyvendinančioms įstaigoms, vykdant narkotikų vartojimo prevenciją.

 

Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą
Metodinės rekomendacijos / Akstinienė R., Dragūnevičius K., Levickaitė K., Lošakevičius A., Zbarauskaitė A., Žižys D.; VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje. Vilnius, 2007. 62 p.

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristato leidinį „Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą“. Metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, savo darbe tiesiogiai susiduriantiems su vaikais, kuriuos galima priskirti socialinės rizikos grupei.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Kaip vertinti prevencijos efektyvumą?
Metodinės rekomendacijos / Dr. Astrauskienė A., Bankauskienė I., Janulytė V., Gasperas V., Grimalauskienė O., Leonienė V., Žibaitytė R.; Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2007. 52 p.

>>> parsisiųsti PDF formatu

2006 m. leidiniai

Metodinės rekomendacijos yra skirtos gatvės darbuotojams (socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugytojams ir pan.), dirbantiems su rizikos grupės asmenimis, vartojančiais narkotines ir (ar) psichotropines medžiagas (švirkščiamuosius narkotikus).
Leidinio tikslas – padėti organizuoti gatvės darbuotojų darbą ir užtikrinti kokybiškesnių paslaugų teikimą narkotinių medžiagų vartotojams. Rekomendacijose pateikiami teorinių žinių pagrindai, konkretūs darbo metodai ir darbo organizavimo ypatumai, kurie padės gatvės darbuotojams teikti kokybiškesnes paslaugas.

>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Pramogos be narkotikų

Metodinės rekomendacijos jaunimo pramogų verslo organizatoriams / Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2006. 72 p. ISBN 9955-9867-0-0.
Metodinės rekomendacijos „Pramogos be narkotikų“ – tai praktiškų patarimų, kaip spręsti narkotikų problemą ir įgyvendinti prevencines priemones jaunimo pasilinksminimo vietose, rinkinys. Šis leidinys yra skirtas naktinių klubų savininkams, administracijai, apsaugos darbuotojams, jaunimo pasilinksminimo vakarėlių organizatoriams, o taip pat visiems specialistams dirbantiems narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje.

Geriausiais Europos šalių praktikos pavyzdžiais paremtos rekomendacijos „Pramogos be narkotikų“ yra pirmas žingsnis į kryptingą narkotikų vartojimo pramogų metu prevenciją šalyje ir viena iš prevencinio projekto „Pramogos be narkotikų“ sudėtinių dalių (daugiau apie projektą http://www.benarkotiku.lt/)
Metodines rekomendacijas parengė Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės bendradarbiaudamas su Policijos departamentu prie VRM bei Lietuvos ir užsienio narkomanijos prevencijos ekspertais.

Įžanginis žodis
I dalis Problemos aktualumas
II dalis Rekomendacijos jaunimo pramogų verslo organizatoriams, kaip įgyvendinti narkotikų vartojimo pramogų metu prevenciją
III dalis Europos šalių patirtis

2005 m. leidiniai

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje
 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2005. 112 p.

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) pristato pirmą kartą Lietuvoje atlikto reprezentatyvaus šalies gyventojų tyrimo apie narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo paplitimą šalyje rezultatus.

Įžanginis žodis

1 SKYRIUS. Tyrimo pristatymas
2 SKYRIUS. Tyrimo rezultatai
3 SKYRIUS. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp 15-24 metų amžiaus Lietuvos gyventojų

Priedai

1 priedas. Narkotikų vartojimas kai kuriose Europos šalyse 2000-2004 metais
2 priedas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas bei nuomonės apie narkotikų problemą tarp jaunimo (15-24 m.) įvairiose Europos Sąjungos šalyse
3 priedas. Respondentų, nors kartą gyvenime vartojusių narkotikus ir jų nevartojusių, nuomonių bei požiūrių diferenciacija
4 priedas. Lietuvos gyventojų nuomonių ir požiūrių į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įpročius skirtumai (pasiskirstymas pagal amžių ir lytį)
5 priedas. Narkotikų kontrolės departamento ataskaitos lentelės (anglų kalba), skirtos Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui
6 priedas. Tyrimo anketa

Literatūra

Pirminės narkomanijos prevencijos bendruomenėje vykdymas

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2005.113 p. ISBN 9986-777-12-7.

 

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekdamas plėtoti narkomanijos prevenciją bendruomenėse, parengė metodinių rekomendacijų leidinį ,,Narkomanijos pirminės prevencijos bendruomenėje vykdymas“. Remiantis geriausia užsienio šalių praktika ir patirtimi, šiame leidinyje pateikiama naujausia informacija bei praktiniai patarimai, kaip sėkmingai ir efektyviai įgyvendinti pirminę narkotikų vartojimo prevenciją bendruomenėje.

Įžanginis žodis

I. Trumpa psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje apžvalga.
M. Gurevičius, O. Grimalauskienė
II. Narkomanijos prevencija.
O. Grimalauskienė, E. Skaraitė, R. Žibaitytė
III. Šiuolaikinės pirminės prevencijos programos.
L. Bulotaitė
IV. Teoriniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų rengimo pagrindai.
I. Šarkaitė
V. Narkomanijos prevencija bendruomenėje.
A. Morkūnienė, J. Asadauskienė
VI. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ypatumai mokykloje.
I. Šarkaitė, V. Janulytė

Literatūros sąrašas

 

Apie narkotikus trumpai (Policijos pareigūnams)
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2005. 65 p.

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pristato leidinį skirtą policijos pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su visuomenės saugumo užtikrinimu bei bendravimu su piliečiais.
Leidinyje ir jo prieduose pateikiama glausta informacija apie atskiras narkotines medžiagas, jų poveikį žmogaus organizmui, narkotinių arba psichotropinių medžiagų suradimą, atsakomybę už veiklą, susijusią su neteisėta narkotikų apyvarta, yra pateikta asmenų, apsvaigusių nuo šių medžiagų, sulaikymo rekomendacijos, įstaigų, suteikiančių pagalbą asmenims, vartojantiems narkotines arba psichotropines medžiagas, ar jų šeimos nariams, kontaktai.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS