PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Kiti ENNSC leidininiai

NeįgaliesiemsViešosios išlaidos susijusios su narkotikų įstatymų pažeidėjais Europos kalėjimuose

(Estimating public expenditure on drug-law offenders in prison in Europe) 

 

Šiame tyrime apskaičiuota, kiek per pastąjį dešimtmetį 22 Europos šalys išleidžia už narkotikų įstatymų pažeidėjus Europos kalėjimuose . 

 

 


p
arsisiųsti

Nagrinėjant metamfetamino vartojimo tendencijas Europoje

(Exploring methamphetamine trends in Europe)

Susirūpinimas dėl metamfetamino prieinamumo ir naudojimo  Europoje auga jau tam tikrą laiką.Istoriškai metamfetamino varotijimas buvo paplitęs Čekijoje ir Slovakijoje, tačiau tam tikri ženklai perspėja apie metamfetavimo vartojimo paplitimą kitose Europos valstybėse. Tai paskatino atlikti tyrimus ir išsiaiškinti daugiau apie šį grėsmingą reiškinį.
 

 parsisiųsti

Narkotikų pasiūlos mažinimo ir vidaus apsaugos politikos ES apžvalga

(Drug supply reduction and internal security policies in the European Union: an overview)

Narkotikų gamyba ir prekyba kelia sudėtingas ir tarpusavyje susijusias problemas, neigiamai atsiliepiančias visuomenės sveikatai, saugumui ir stabilumui. Šiame leidinyje nuodugniai išdėstytos atsakomybės ir įsitraukimas į politikos formavimą, teisiniai ir finansavimo pagrindai bei svarbiausi prioritetai. ENNSC, Lisabona, 2013 m. gruodis.

parisisiųsti>>

 

Psichikos sutrikimų paplitimo tarp psichoaktyviųjų medžiagų vartotojų Europoje apžvalga

(Co-morbid substance use and mental disorders in Europe: a review of the data)

Siekiant užtikrinti psichoaktyviųjų medžiagų vartotojų gydymo paslaugų kokybę būtina žinoti apie gretutinius psichikos sutrikimus. Apžvalgoje atskleidžiamas poreikis sukurti rekomendacinius nurodymus dėl tokių duomenų rinkimo Europoje. ENNSC, Lisabona, 2013 m. gruodis.

parisisiųsti>>

 

Narkotikų politiką atstovaujančios organizacijos Europoje

(Drug policy advocacy organisations in Europe)

Leidinyje analizuojamos 218 visuomeninių organizacijų, atstovaujančių narkotikų politiką 30 Europos valstybių. Šios organizacijos suskirstytos atsižvelgiant į atstovavimo tikslus ir kryptis, jų siekimą ir politinį lygmenį, kuriame jos veikia. ENNSC, Lisabona, 2013 m. gruodis.

parisisiųsti>>

 

Teisėsaugos padaliniai Europoje, kovojantys su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūla

(Drug squads: units specialised in drug law enforcement in Europe)

 

 

Teisėsaugos padaliniai, kovojantys su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūla, (specializuoti kriminalinės policijos, muitinės, prokuratūros ir kt.) suteikia nemažai informacijos ir leidžia geriau suprasti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos situaciją Europoje. Šiame leidinyje analizuojamas šių teisėsaugos padalinių veiklos organizavimas Europoje. ENNSC, Lisabona, 2013 m. gruodis.

 

parisisiųsti>>


 

Jaunimo narkotikų vartojimo prevencijos socialinės informacinės kampanijos (Mass media campaigns for the prevention of drug use in young people)

Nors vykdant narkotikų vartojimo prevenciją socialinės informacinės kampanijos yra gana dažnos, bet dažnai sukelia diskusijas. Politikos formuotojai ir praktikai karštai diskutuoja dėl šitokių kampanijų efektyvumo mažinat jaunimo narkotikų vartojimą ir ketinimus vartoti. Leidinio tikslas yra pateikti su šia tema susijusius įrodymus.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos 

 

Naujoji ES kovos su narkotikais strategija (2013-2020 m.) (The new EU drugs strategy (2013–20))

Leidinyje pristatomi pagrindiniai naujosios strategijos ypatumai ir kaip ja siekiama spręsti besikeičiančią Europos narkotikų vartojimo problemą.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos 

 

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolė (Controlling new psychoactive substances)

Pastaraisiais metais naujų psichoaktyviųjų medžiagų Europoje skaičius ir įvairovė atskleidžia didžiulį iššūkį Europos politikos formuotojams. Šiame leidinyje apžvelgiami skirtingų Europos šalių teisiniai kovos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis aspektai.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos 

 

Didelės rizikos ir dažnai kanapes vartojančių asmenų ypatumai (Characteristics of frequent and high-risk cannabis users)

Kanapės yra Europoje dažniausiai vartojamas neteisėtas narkotikas. Daugiau nei 20 milijonų suaugusių (15-64 m.) europiečių vartojo kanapes nors kartą per paskutiniuosius metus, 3 milijonai – kasdien ar beveik kasdien. Šiame leidinyje analizuojami dažnai kanapes vartojančių ir didelės rizikos asmenų ypatumai ir aptariama kaip šios tikslinės grupės vertinimas gali padėti sukurti didžiausios rizikos grupei skirtas prevencijos priemones.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos 

 

Teisėtos kanapių pasiūlos modeliai (Models for the legal supply of cannabis: recent developments)

Trijose Jungtinių Tautų konvencijose pateikiamas tarptautinis teisinis narkotikų kontrolės modelis, nurodantis šalims mažinti narkotikų pasiūlą ir vartojimą iki medicininių ir mokslinių tikslų. Bet vis dar diskutuojama dėl kai kurių narkotikų, ypač kanapių, dekriminalizavimo ar net legalizavimo. Leidinyje aprašyti teisėtos kanapių pasiūlos modeliai, lyginami Olandijos, Urugvajaus, JAV Vašingtono ir Kolorado valstijų įstatymai šiuo klausimu.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos

 

Sintetiniai kanabinoidai Europoje (Synthetic cannabinoids in Europe)

Analizėje pateikta naujausia informacija apie sintetinius kanabinoidus, jų gamybą, prieinamumą ir vartojimą Europoje.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos 

 

Sintetinių narkotikų gamyba Europoje (Synthetic drug production in Europe)

Sintetiniai narkotikai gaminami Europoje jau daugiau nei 40 metų. Šiame leidinyje analizuojami naujausi neteisėtų sintetinių narkotikų gamybos Europoje ypatumai ir teisiniai iššūkiai, su kuriais susiduriama.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos 

 

Perdozavimo sukeliamų mirčių prevencija Europoje (Preventing overdose deaths in Europe)

Pirmojoje XXI amžiaus dekadoje narkotikų perdozavimo sukeltų mirčių skaičius Europoje perkopė 70 000. Todėl narkotikų vartojimo sukeltų mirčių skaičiaus mažinimas išlieka vienu svarbiausių visuomenės sveikatos politikos iššūkių. Šiame leidinyje aprašyti kai kurie veiksniai, didinantys mirtino ir ne mirtino perdozavimo riziką ir priemonės, galinčios užkirsti kelią tokiems nelaimingiems atsitikimams.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos

 

Heroino vartojimo Europoje ypatumai: ką mums sako gydymo poreikio duomenys? 

(Trends in heroin use in Europe: what do treatment demand data tell us?)

Leidinyje analizuojami gydymo poreikio duomenys siekiant įvertinti pirmą kartą gydytis dėl priklausomybės nuo heroino pradedančiųjų asmenų skaičiaus pokyčius bėgant laikui.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos

 

Ūmios kokaino vartojimo sukeltos sveikatos problemos Europoje (Emergency health consequences of cocaine use in Europe)

Kasmet Europoje pranešama apie kelis tūkstančius greitosios pagalbos iškvietimų dėl ūmių sveikatos problemų, kurias sukėlė kokaino vartojimas. Šiame leidinyje analizuojamos su kokaino vartojimu susijusios problemos ir ligoninių duomenų panaudojimo ūmių kokaino vartojimo sukeliamų sveikatos problemų stebėsenai galimybės

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos

 

Švirkščiamųjų narkotikų vartotojų hepatito C gydymas (Hepatitis C treatment for injecting drug users)

Šiandieninėje Europoje hepatitas C yra dažniausia užkrečiamoji liga tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Leidinyje apžvelgiamos hepatito C gydymo galimybės.

Parsisiųsti 

Daugiau informacijos

 Šiaurės Amerikos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų pritaikomumas Europos kultūroms ir kontekstui  (North American drug prevention programmes: are they feasible in European cultures and contexts?)

Neretai kyla diskusijos ir ginčai dėl Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje) sukurtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų veiksmingumo Europos valstybėse dėl skirtingo kultūrinio konteksto. Šiame leidinyje pateikiama 4 pasiteisinusių Šiaurės Amerikoje sukurtų prevencijos programų pritaikymo ir įgyvendinimo Europoje patirtis. Leidinyje atskleidžiamos tokių programų pritaikymo ir įgyvendinimo išvengiant kultūrinių skirtumų keliamų problemų galimybės. ENNSC, Lisabona, 2013 m. birželis.

parisisiųsti>>

 ENNSC komunikacijos strategija (EMCDDA communication strategy)

Komunikacija yra viena pagrindinių ENNSC veiklų. Pastaruoju metu ši veiklos sritis labai greitai keičiasi, nes vartotojai patys pasirenka kokio pobūdžio informacijos jiems reikia, informacijos gavimo būdus, laiką ir kiekį. Šitoks vartotojų elgesys reikalauja informacinio centro, kuris prisitaikytų prie dabartinių vartotojų poreikių, pateiktų naujausią informaciją įvairiais šaltiniais ir priemonėmis. ENNSC, Lisabona, 2013 m. birželis.

parisisiųsti>> 

 

ENNSC gydymo strategija (EMCDDA treatment strategy)

 

 

Naujojoje ENNSC gydymo strategijoje pateikiama nuosekli duomenų apie gydymą, kaip atsaką į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemą Europoje, rinkimo strategija. Šioje strategijoje susiejamos duomenų rinkimo ir pateikimo priemonės, sukurtos skirtingose srityse: gydymo sistemų; gydymo paslaugų pasirinkimo ir jų prieinamumo; gydymo paslaugų poreikio ir paklausos.

 

 

parisisiųsti>>

 Tautinėms mažumoms skirta psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: 33 prevencijos priemonių analizė(Drug prevention interventions targeting minority ethnic populations: issues raised by 33 case studines)

 

 

Leidinyje apžvelgiami psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių, kurių tikslinė grupė yra tautinės mažumos, tyrimo rezultatai. Tyrimas vykdytas 29 Europos šalyse, iš viso tyrime analizuotos 33 prevencijos priemonės bei iškilusios problemos. ENNSC, Lisabona, 2013 m. balandis.

 

parisisiųsti>>

Airijos nacionalinė kovos su narkotikais politika(Drug policy profiles — Ireland)

 

 

Leidinyje analizuojama Airijos nacionalinės kovos su narkotikais politikos plėtotė keturiais istoriniais laikotarpiais, Airijos nacionalinės strategijos narkotikų srityje, teisinis kontekstas, nacionalinei kovos su narkotikais politikai įgyvendinti skiriamos biudžeto lėšos ir ją koordinuojančios politinės sistemos. Airijos nacionalinės politikos narkotikų srityje plėtotė lyginama su situacija kitose Europos šalyse. ENNSC, Lisabona, 2013 m. vasaris.

 

parisisiųsti>> 

2013 m. veiklos programa

(Work programme 2013)

 

Tai pirmoji iš trijų ENNSC naujosios 2013-2015 m. strategijos priemonių ir įsipareigojimų įgyvendinimo veiklos programa. Pagrindinis ENNSC iššūkis yra toliau analizuoti jau kurį laiką dėl jų svarbos nagrinėjamas temas ir plėtoti veiklą strategiškai svarbiose srityse, kuriose nuveikta dar nedaug.ENNSC, Lisabona, 2013 m. vasaris.

 

parisisiųsti>>

 
 

ENNSC-Europolo ataskaita apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas: 5-(2-aminopropyl)indole

(EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 5-(2-aminopropyl)indole)

 

 

2012 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ENNSC ir Europolas kartu nagrinėjo prieinamą informaciją apie naują psichoaktyviąją medžiagą 5-(2-aminopropyl)indole (paprastai žinomą pagal sutrumpinimą „5-IT“). Šios dvi organizacijos priėjo išvados, kad surinkta pakankamai informacijos parengti bendrą ataskaitą apie 5-(2-aminopropyl)indole.ENNSC, Lisabona, 2013 m. vasaris.

 

parisisiųsti>>

 

ES narkotikų rinkos ataskaita: strateginė analizė

(EU drug markets report: a strategic analysis)


Europos Sąjungos narkotikų rinkos ataskaita yra pirmoji išties išsami narkotikų rinkos ES apžvalga. Leidinyje apžvelgiama psichoaktyviųjų medžiagų gamyba, vartotojų rinka, transportavimas, organizuotas nusikalstamumas ir politinis atsakas. Taip pat pateikiama heroino, kokaino, kanapių, amfetamino, metamfetamino, ekstazio ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkos apžvalga. Pabaigoje pateikti konkretūs galimi veiksmai tose dabartinėse ES veiksmų, nukreiptų prieš narkotikų rinką ir jos žalingas pasekmes, srityse, kurios yra tobulintinos.ENNSC, Lisabona, 2013 m. sausis.

parisisiųsti>>


 

Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, alkoholio ir vaistų Europoje – DRUID projekto rezultatai(Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe — findings from the DRUID Project)

Šiame leidinyje pristatomi pagrindiniai ES tyrimo projekto „Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, alkoholio ir vaistų“ (DRUID) rezultatai. Projekto, kuris vyko 5 metus 18 šalių, metu apžvelgti eksperimentiniai tyrimai, epidemiologiniai tyrimai, vaistų klasifikacijos, vairuotojų gydymas, teisių vairuoti atėmimas, įvairios rekomendacijos. Leidinyje pateikti svarbiausi vieno didžiausių ES projektų vairavimo apsvaigus nuo psichoaktyviųjų medžiagų rezultatai. ENNSC, Lisabona, 2012 m. gruodis.

 

>>> parsisiųsti pdf formatu 

Nacionalinės ataskaitos 2011: Lietuva

(National report 2011: Lithuania)

 

 

Kasmetinėse nacionalinėse ataskaitose apžvelgiama narkotikų vartojimo problema kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje. Šie duomenys yra panaudojami rengiant kasmetines ENNSC ataskaitas. Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo nacionalinis centras, Lisabona,2012 lapkritis.

>>> parsisiųsti pdf formatu

ŽIV protrūkis tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Rumunijoje

(HIV outbreak among injecting drug users in Romania)

  

 

Atnaujintame ENNSC pranešime apžvelgiamas ŽIV infekcijos protrūkis tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Rumunijoje. ENNSC, Lisabona, 2012 lapkritis.

>>> parsisiųsti pdf formatu

 

ŽIV protrūkis tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Graikijoje

(HIV outbreak among injecting drug users in Greece)

  

Atnaujintame ENNSC pranešime apžvelgiamas ŽIV infekcijos protrūkis tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Graikijoje. ENNSC, Lisabona, 2012 lapkritis.

>>> parsisiųsti pdf formatu


ENNSC 2013-2015 m. strategija ir veiklos programa
EMCDDA 2013–15 strategy and work programme
ENNSC, Lisabona, Rugsėjis, 2012  

2013-2015 m. strategija ir veiklos programa yra pagrįsta trimis svarbiausiais įsipareigojimais: (a) aktualios psichoaktyviųjų medžiagų situacijos analizės pateikimas laiku, (b) našumas: maksimalios naudos gavimas iš vykdomų veiklų ir investicijų, (c) komunikacija ir į vartotoją orientuotas požiūris.

>>> parsisiųsti pdf formatuŠalių aprašymai
(Country overviews)
Šalių aprašymuose pateikti nacionaliniai ypatumai ir problemos, susijusios su psichoaktyviosiomis medžiagomis ir svarbiausi tyrimų duomenys. Daugiau informacijos rasite: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/notes

Šalių aprašymai: Lietuva
Informaciją rasite: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/lt


ENNSC 2013-2015 m. strategija ir veiklos programa
EMCDDA 2013–15 strategy and work programme
ENNSC, Lisabona, Rugsėjis, 2012  

2013-2015 m. strategija ir veiklos programa yra pagrįsta trimis svarbiausiais įsipareigojimais: (a) aktualios psichoaktyviųjų medžiagų situacijos analizės pateikimas laiku, (b) našumas: maksimalios naudos gavimas iš vykdomų veiklų ir investicijų, (c) komunikacija ir į vartotoją orientuotas požiūris.

>>> parsisiųsti pdf formatu

Atsakas į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą laisvalaikio praleidimo vietose ir su tuo susijusias problemas

(Responding to drug use and related problems in recreational settings)  

Narkotikų ir alkoholio vartojimas laisvalaikio praleidimo vietose yra susijęs su įvairiausiomis sveikatos ir socialinėmis problemomis. Tai apima ūmias sveikatos problemas, pavyzdžiui, nesąmoningus ar netyčinius sužalojimus, agresyvų elgesį ir smurtą, nesaugius lytinius santykius ar lytinius santykius prieš savo valią, vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų. Šiame leidinyje apžvelgiamos šiandieninės priemonės, kuriomis mėginama apsaugoti ar sumažinti sveikatos ir socialinius rizikos veiksnius, susijusius su narkotikų ir alkoholio vartojimu laisvalaikio praleidimo vietose. ENNSC, Lisabona, 2012 m. liepa.

>>> parsisiųsti pdf formatu
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vertinimo rekomendacijos: vadovas planuojantiems ir vertinantiems prevencijos programas (antras leidimas)

(Guidelines for the evaluation of drug prevention: a manual for programme planners and evaluators (second edition)) 

 

 

Atliepiant į specialistų, ekspertų ir politikos formuotojų išsakytą poreikį, 1998 m. ENNSC pirmą kartą išleido prevencijos vertinimo rekomendacijas. 2012 m. liepą ENNSC pristatė atnaujintą leidimą, kuriame pateikiami nauji metodai, koncepcijos ir pavyzdžiai iš dabartinių prevencijos programų, kas palengvina prevencijos programų vertinimą. ENNSC, Lisabona, 2012 m. liepa.

>>> parsisiųsti pdf formatu

ENNSC-Europolo 2011 metinė ataskaita apie Europos Tarybos sprendimo 2005/387/JHA įgyvendinimą
(EMCDDA-Europol 2011 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA)

 

 

Ataskaitoje pristatomi svarbiausi 2011 m. pasiekimai, keičiantis informacija, atliekant rizikos vertinimą ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolę. 2011 m. ES buvo aptiktos 49 naujos psichoaktyviosios medžiagos. Tai didžiausias skaičius pranešimų apie naujas medžiagas per vienerius metus (2010 m. aptikta 41 nauja medžiaga, o 2009 – 24). Ataskaitoje taip pat aprašomas teisėtų psichoaktyviųjų medžiagų prekybos internete stebėsenos rezultatai. Internetinių parduotuvių, siūlančių bent vieną psichoaktyviąją medžiagą, skaičius išaugo nuo 314 parduotuvių 2011 m. sausį iki 690 parduotuvių 2012 m. sausį. ENNSC/Europol, Lisabona, 2012 m. balandis.

>>> parsisiųsti pdf formatu Ankstyvo įspėjimo sistema – šalių ypatumai
(Early warning system — national profiles) 

 

 

Leidinyje pristatomi 30 naujų psichoaktyviųjų medžiagų ankstyvo įspėjimo sistemų (angl. early warning systems) ypatumai Europoje 2011 metais. 2012 m. gegužė.

>>> parsisiųsti pdf formatu Naujas pakaitinis gydymas heroinu
(New heroin-assisted treatment) 

 

Leidinyje apžvelgiama naujausia pakaitinio gydymo heroinu patirtis Europoje ir tokio gydymo veiksmingumo įrodymai.

>>> parsisiųsti pdf formatu 

ES 2005-2012 m. psichoaktyviųjų medžiagų strategijos įvertinimas
(EMCDDA trend report for the evaluation of the 2005-12 EU drugs strategy)  

Šiame leidinyje pateikiamas ES 2005-2012 m. psichoaktyviųjų medžiagų strategijos ir dviejų veiklos planų (2005-1008 m. ir 2009-2012 m.) įvertinimas. Leidinyje apžvelgiamos šios pagrindinės sritys: su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusios problemos; pasiūla; politika; paklausos mažinimo priemonės.

>>> parsisiųsti pdf formatu2012 m. veiklos programa(Work programme 2012

Siekiant įgyvendinti ENNSC 2010-1012 m. veiklos strategiją, 2012 metų ENNSC veiklos programoje toliau tęsiamos 2010 m. pradėtos veiklos. ENNSC, Lisabona, 2012 m. vasaris, 78 psl.

>>> parsisiųsti pdf formatu ŽIV paplitimas tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų(HIV in injecting drug users in the EU/EEA, following a reported increase of cases in Greece and Romania) 

 

Pastebėjus, kad padaugėjo užsikrėtimo ŽIV atvejų tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų Graikijoje ir Rumunijoje, 2011 m. lapkritį ENNSC ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) atliko apklausą. Apklausos rezultatai parodė, kad nors daugelyje Europos valstybių nepastebta naujų ŽIV atvejų skaičiaus didėjimo ar ŽIV paplitimo tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų pokyčių, bet 6 Europos valstybėse užfiksuotas ŽIV atvejų skaičiaus tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų augimas. ENNSC, Lisabona, 2012 m. sausis, 16 psl.

>>> parsisiųsti pdf formatu

 Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų
(Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs)
EMCDDA/ECDC. Stoholmas, 2011.
Ataskaitoje nagrinėjama geros visuomenės sveikatos praktika, kuri gali padėti siekiant sumažinti visuomenėje paplitusias infekcines ligas, ypač plintančias per adatas, švirkštus, kitą narkotikų paruošimo įrangą ir nesaugių lytinių santykių metu.
>>> plačiau

Statistikos biuletenis 2011
(Statistical bulletin 2011)
Kasmet skalbiamame ENNSC statistikos biuletenyje suteikiama prieiga prie naujausių statistinių duomenų, rodančių narkotikų paplitimo ir vartojimo situaciją Europoje.
>>> plačiau
 Metinė ENNSC finansų ataskaita 2010
(Annual accounts 2010)
Leidinyje pristatoma
ataskaita apie ENNSC biudžeto ir finansų valdymą 2010 metais.
>>> parsisiųsti PDF formatu ENNSC veiklos ataskaita 2010
(General Report of Activities 2010)
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) pristato savo veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai, Europos Audito Rūmams ir ES narėms.
>>> parsisiųsti PDF formatu ENNSC-Europolo 2010 metinė ataskaita apie Europos Tarybos sprendimo 2005/387/JHA įgyvendinimą
(EMCDDA-Europol 2010 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA)
Ataskaitoje pristatomi 2010 m. pasiekti laimėjimai, keičiantis informacija, atliekant rizikos vertinimą ir kontrolę apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. 2010 m. Europos Sąjungoje per išankstinio perspėjimo sistemą (EWS) buvo registruoti 41 pranešimai apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.
>>> parsisiųsti PDF formatu Naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimas: mefedronas
(Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone))
Rizikos vertinimo ataskaitoje pateikiamos ENNSC Mokslinio komiteto išvados apie naują psichoaktyviąją medžiagą mefedroną (4-methylmethcathinone).
>>> parsisiųsti PDF formatu
Amfetaminas: Europos Sąjungos perspektyva pasauliniame kontekste
(Amphetamine: a European Union perspective in the global context)
   

Leidinyje gilinamasi į neteisėtą amfetamino prekybą, išryškinama teisėtvarkos įstaigų skirtingose valstybėse bendradarbiavimo reikšmė ir geresnio supratimo, kaip vyksta neteisėta prekyba amfetaminu, poreikis, kad politikos atsakas į prekybą amfetaminu būtų veiksmingesnis. ENNSC/Europolas, Lisabona, 2011 m. gruodis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)


Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai (European drug prevention quality standards)   

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) parengtame vadove „Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai“ numatomi žingsniai, kurie būtini planuojant, vykdant ir vertinant prevencijos programas ir/ar priemones. Vadovas yra skirtas visiems specialistams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dirba psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Taip pat išskirti papildomi ekspertams skirti standartai. Standartai gali būti naudingi prevencijos politiką formuojantiems ir įgyvendinantiems asmenims, institucijų, įstaigų ir organizacijų, vykdančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones ar teikiančių paslaugas, vystymui ir įvertinimui. Standartai taip pat yra puiki savarankiško mokymosi ir savo veiklos įsivertinimo priemonė. ENNSC, Lisabona, 2011m. gruodis.

>>> parsisiųsti PDF formatu (English)

>>> parsisiųsti PDF formatu (Lietuviškai)

>>> parsisiųsti trumpesnę versiją PDF formatu (A quick guide)


2011 metų darbo programa
(Work programme 2011) 

2011 metų darbo programa toliau tęsia 2010 m. pradėtą veiklą, siekiant įgyvendinti ENNSC 2010-2012 m. strategiją. Pagrindinės šios strategijos kryptys yra pagrindinių duomenų sujungimas, dėmesys sudėtingesniems ir su politika susijusiems tyrimams.
>>> parsisiųsti PDF formatu

Didmeninės prekybos narkotikais kainų Europoje pilotinis tyrimas
(Pilot study on wholesale drug prices in Europe)
 

Europos sąjungos 2009-2012 m. kovos su narkotikais strategijos tikslas – konkreti ir atpažįstama žinių apie narkotikų tranzitą pažanga, sukurti duomenų apie prekybą narkotikais pagrindiniai rodikliai ir strategija šiems duomenims surinkti. Pilotinis didmeninės prekybos tyrimas prisideda prie šio proceso, atskleisdamas duomenų apie didmeninės prekybos narkotikais kainas rinkimo naudą. ENNSC, Lisabona, 2011 m. lapkritis, 85 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)


Nacionalinės ataskaitos 2010: Lietuva
(National report 2010: Lithuania)  

Kasmetinės nacionalinės ataskaitos atskleidžia narkotikų vartojimo reiškinį kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje. Šie duomenys yra panaudojami rengiant kasmetines ENNSC ataskaitas.

National focal point, Lisabona, 2011 m. spalis, 102 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 ECDC ir ENNSC rekomendacijos. Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų infekcinių ligų prevencija ir kontrolė.
(ECDC and EMCDDA guidance. Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs) 

Leidinyje analizuojama visuomenės sveikatos praktika, patvirtinanti susirgimų infekcinėmis ligomis mažinimo politikos veiksmingumą. ENNSC/ECDC, Stokholmas, 2011 m. spalis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

Mefedrono rizikos įvertinimo ataskaita atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų
(Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council Decision on new psychoactive substances) 

Leidinyje pristatomi mefedrono rizikos įvertinimo rezultatai ir išvados: psichoaktyviosios medžiagos keliamas pavojus sveikatai, socialinė rizika, tarptautinis šios psichoaktyviosios medžiagos tranzitas ir organizuoto nusikalstamumo vaidmuo. ENNSC, Lisabona, 2011 m. gegužė, 200 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English) Kitų ENNSC archyvas

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS