PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Moksliniai tyrimai

Neįgaliesiems

Priklausomybės nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų gydymo paslaugų poreikio rodiklio analizė

(Mapping Treatment Demand Indicator (TDI))

 

Leidinyje analizuojamos įvairių Europos valstybių duomenų apie priklausomybės nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų gydymo paslaugų poreikį rinkimo formos ir vertinamas jų suderinamumas su Europos rekomendacijomis (Gydymo poreikio rodiklio (TDI) standartiniu protokolu 3.0). ENNSC, Lisabona, 2012 m. gruodis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 

 

 

 

 

 

 

Kokaino vartojimo sukeltos mirtys specialiuosiuose ir bendruosiuose mirčių registruose

(Cocaine–related deaths in special and general mortality registrines)

 

Nuo 1990 m. kai kuriose Europos valstybėse padaugėjo užregistruotų kokaino vartojimo sukeltų mirčių skaičius. Iš kai kurių rodiklių galima spręsti, kad kokaino vartojimo sukeltas mirtis yra vis sunkiau apibrėžti, nustatyti ir užfiksuoti mirčių registruose, ypač kai kurių valstybių bendruosiuose mirčių registruose dėl kodavimo pobūdžio. Šio projekto tikslas yra aprašyti per paskutinius 15 metų Europos valstybių mirčių registrams praneštų kokaino vartojimo sukeltų mirčių mastą. Taip pat pateikiama informacija apie naujausius demografinius ir narkotikų vartojimo ypatumus. Kokaino vartojimo sukeltų mirčių atpažinimas ir kodavimas įvairiuose registruose ir valstybėse yra nevienodas. Tyrimas atskleidė, kad XXI amžiaus pirmajame dešimtmetyje išaugo šių mirčių skaičius, o vėliau daugelyje šalių skaičiai palaipsniui mažėjo. Kol kas daugiausiai mirčių užfiksuota Didžiojoje Britanijoje ir Ispanijoje. Dauguma nukentėjusiųjų buvo jauni vyrai (7-9 iš 10), kurie dažnai vartojo kokainą kartu su opioidais ir kartais su kitais narkotikais. Dažna mirties priežastis buvo perdozavimas.ENNSC, Lisbona, 2012 m. lapkritis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 

 

 

 

 

Narkotikų vartotojų mirtingumas: kohortinių tyrimų rekomendacijos

(Mortality among drug users: cohort studies guidelines)

ENNSC kartu su įvairių šalių ekspertais apibrėžė epidemiologinį rodiklį, kurį sudaro du komponentai: tiesiogiai narkotikų vartojimo sukeltos mirtys ir probleminių narkotikų vartotojų mirtingumas. Šis standartinis protokolas skirtas antrajam komponentui (mirtingumui).ENNSC, 2012 m. lapkritis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 

 

 

Priklausomybės nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų gydymo paslaugų poreikio rodiklio analizė
(Mapping Treatment Demand Indicator (TDI)

Leidinyje analizuojamos įvairių Europos valstybių duomenų apie priklausomybės nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų gydymo paslaugų poreikį rinkimo formos ir vertinamas jų suderinamumas su Europos rekomendacijomis (Gydymo poreikio rodiklio (TDI) standartiniu protokolu 3.0). ENNSC, Lisabona, 2012 m. gruodis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 

Kokaino vartojimo sukeltos mirtys specialiuosiuose ir bendruosiuose mirčių registruose
(Cocaine–related deaths in special and general mortality registrines)

EMCDDA, Lisbon, November 2012

Nuo 1990 m. kai kuriose Europos valstybėse padaugėjo užregistruotų kokaino vartojimo sukeltų mirčių skaičius. Iš kai kurių rodiklių galima spręsti, kad kokaino vartojimo sukeltas mirtis yra vis sunkiau apibrėžti, nustatyti ir užfiksuoti mirčių registruose, ypač kai kurių valstybių bendruosiuose mirčių registruose dėl kodavimo pobūdžio. Šio projekto tikslas yra aprašyti per paskutinius 15 metų Europos valstybių mirčių registrams praneštų kokaino vartojimo sukeltų mirčių mastą. Taip pat pateikiama informacija apie naujausius demografinius ir narkotikų vartojimo ypatumus. Kokaino vartojimo sukeltų mirčių atpažinimas ir kodavimas įvairiuose registruose ir valstybėse yra nevienodas. Tyrimas atskleidė, kad XXI amžiaus pirmajame dešimtmetyje išaugo šių mirčių skaičius, o vėliau daugelyje šalių skaičiai palaipsniui mažėjo. Kol kas daugiausiai mirčių užfiksuota Didžiojoje Britanijoje ir Ispanijoje. Dauguma nukentėjusiųjų buvo jauni vyrai (7-9 iš 10), kurie dažnai vartojo kokainą kartu su opioidais ir kartais su kitais narkotikais. Dažna mirties priežastis buvo perdozavimas.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

Narkotikų vartotojų mirtingumas: kohortinių tyrimų rekomendacijos
(Mortality among drug users: cohort studies guidelines)

EMCDDA, Lisbon, November 2012

ENNSC kartu su įvairių šalių ekspertais apibrėžė epidemiologinį rodiklį, kurį sudaro du komponentai: tiesiogiai narkotikų vartojimo sukeltos mirtys ir probleminių narkotikų vartotojų mirtingumas. Šis standartinis protokolas skirtas antrajam komponentui (mirtingumui).

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

Kanapių vartojimo kiekvieną dieną paplitimas ES ir Norvegijoje

(Prevalence of daily cannabis use in the European Union and Norway)

 

 

 

 

Pranešime pirmą kartą pateikiama bendra gausaus kanapių vartojimo (kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną) paplitimo Europoje apžvalga. Pristatomi dviem etapais surinkti duomenys iš 20 valstybių, kurie reprezentuoja 83 proc. ES ir Norvegijos populiacijos. ENNSC, Lisabona, 2012 lapkritis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)


ENNSC „Trendspotter“ tyrimas apie fentanilio prieinamumą ir neteisėtą vartojimą Europoje

(EMCDDA Trendspotter study on fentanyl in Europe)

 

 

 

 

2012 m. rugsėjo-spalio mėn. atliktas ENNSC „Trendspotter“ atvejo tyrimas apie fentanilį Europoje. Rezultatai pristatyti ekspertų susitikime Lisabonoje 2012 m. spalio 9-10 d. Tyrimo tikslas buvo daugiau sužinoti apie fentanilio prieinamumą ir neteisėtą vartojimą Europoje, atkreipiant dėmesį į vartojimo paplitimą ir pobūdį; neteisėtą gamybą; vartojimo žalą ir sukeltus mirties atvejus; bei problemos sprendimo būdus. Susitikime dalyvavo ekspertai iš 10 ES šalių (Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Vokietijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Slovakijos, Švedijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos), kurie pasidalino patirtimi ir prisidėjo prie temos analizės, pateikdami svarbias įžvalgas iš skirtingų perspektyvų: teisės, gydymo, tyrimų ir stebėsenos bei narkotikų vartojimo. ENNSC, Lisabona, 2012 lapkritis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(EnglishOpioidų perdozavimo prevencija Europoje

(Preventing opioid overdoses in Europe)

 

 

 

Pranešime daugiausia dėmesio skiriama individualiems, situaciniams ir organizaciniams perdozavimo rizikos veiksniams bei būdams įtakoti šiuos rizikos veiksnius, siekiant sumažinti mirtinas perdozavimo pasekmes. Pagrindiniai rizikos ir apsauginiai veiksniai buvo suskirstyti į kategorijas, o jų veiksmingumas bei prevenciją lydintys veiksniai buvo gerai išdiskutuoti ekspertų grupėje. Pranešime įrodyta, kad nemažai priemonių gali sumažinti perdozavimų skaičių, ypač ten, kur narkotikus vartojančiam asmeniui yra prieinamas gydymas ir greitoji pagalba. Specifinės priemonės buvo patvirtintos kaip veiksmingos (pvz.: gydymas vaistais). Visuomenės lygmenyje, kur daliai narkotikų vartotojų gydymo paslaugos yra neprieinamos, perdozavimų skaičių galima sumažinti keičiant elgesį (pvz.: nevartojant opiatų mišinių ir depresantų). Perdozavimo prevencija apima tiek asmenines, tiek ir visuomenės problemas, todėl reikalauja įvairiapusių priemonių. ENNSC, Lisabona, 2012 spalis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English

 

Kelionės ir narkotikų vartojimas Europoje: trumpa apžvalga
(Travel and drug use in Europe: a short review)
ENNSC, Lisabona, Rugsėjis, 2012

 

 

Mažai žinoma apie narkotikų vartojimą kelionių metu. Leidiniu siekiama paskatinti susidomėjimą šia problema: tyrimus ir deramų problemos sprendimų paiešką, ir atsakyti į penkis klausimus: Kas būdinga tiems, kurie keliauja ir vartoja narkotikus? Kokios vietovės yra sietinos su keliautojų narkotikų vartojimu? Koks keliautojų narkotikų vartojimo paplitimas? Kokios grėsmės gali iškilti vartojant narkotikus kelionės metu? Kokios yra prevencijos priemonių galimybės?

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 

Vartotojų balsas

(Users' voices)

ENNSC, Lisabona, Rugsėjis, 2012

 

 

Leidinyje aprašyti europiečių, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, pasakojimai apie jų pastangas kontroliuoti ar sumažinti vartojimą. Leidinyje atsiskleidžia kokybinių tyrimų reikšmė stengiantis geriau suprasti psichoaktyviųjų medžiagų vartotojų patirtį ir suvokimą, ko neįmanoma pasiekti taikant vien tik kiekybinius tyrimų metodus.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)2011 m. ESPAD pranešimo santrauka

(Summary of the 2011 ESPAD report)

 

 

 

Leidinyje pateikiama 2011 m. alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Europos mokyklose apklausos projekto santrauka (angl. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - ESPAD). Siekiant stebėti ir palyginti vartojimo ypatumus ir pokyčius šalyse ir tarp jų buvo surinkti duomenys apie 15-16 m. amžiaus Europos moksleivių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. 2012 m. gegužė.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)Psichoaktyviųjų medžiagų tyrimai Europoje

(Drug-related research in Europe)

 

 

Leidinyje apsvarstomi dabartiniai ir ateities iššūkiai bei galimybės vykdant su psichoaktyviosiomis medžiagomis susijusius tyrimus Europoje. 2012 m. gegužė.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)Prekyba psichoaktyviosiomis medžiagomis internetu / „teisėtai vartojami narkotikai“: 2011 m. vykdytos patikros skirtingomis kalbomis rezultatų santrauka
(Online sales of new psychoactive substances / 'legal highs': summary of results from the 2011 multilingual snapshots)

 

ENNSC stebi nereguliuojamus psichoaktyviuosius produktus, kurių galima įsigyti internete. Šių produktų reklama paremta moderniomis ir net agresyviomis prekybos strategijomis. Pasitaiko atvejų, kai šie psichoaktyvieji produktai tyčia pavadinami klaidingai ir į jų sudėties aprašymą įtraukiamos išgalvotos sudėtinės dalys. „Teisėtų narkotikų“ prekyba išsiskiria tuo, kad tiekėjai labai greitai apeina narkotikų kontrolę siūlydami įvairias alternatyvas. ENNSC stebi prekybą šiomis naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis nuo 2006 m., vykdydamas ribotos trukmės patikras internete skirtingomis kalbomis, kurios leidžia greitai įvertinti psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumą internete. Šiame leidinyje pristatomi rezultatai, kurie buvo gauti atlikus dvi paskutines patikras (2011 m. sausį ir liepą). ENNSC, Lisabona, 2011 m. lapkritis, 8 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

ENNSC „Trendspotter“ susitikimo 2011 m. spalio 18-19 d. santrauka
(Summary report from EMCDDA Trendspotter meeting 18–19 October 2011)

 

2011 m. spalio 18-19 d. Lisabonoje vyko pirmasis ENNSC surengtas susitikimas, kuriame aptartos naujausios prekybos heroinu tendencijos. Susitikime, kuriame dalyvavo 16 ekspertų iš 14 Europos valstybių, siekta geriau suprasti heroino prieinamumo pokyčius ir iš skirtingų perspektyvų patyrinėti heroino vartojimo atsisakymo pereinant prie kitų narkotikų ar medikamentų tikimybę. ENNSC, Lisabona, 2011 m. lapkritis.

 

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

Narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita
(Drug use prevalence estimates report)

 

 

Leidinyje analizuojami metodų ir rezultatų skirtumai tarp bendrosios populiacijos apklausų, atliktų atsižvelgiant į skirtingus veiksnius: tik į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą arba į sveikatą ir jai naudingą laisvalaikį. ENNSC, Lisabona, 2011 m. birželis, 34 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

 

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS