PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Leidinys „Pasirinktos temos" (Selected issues)

Neįgaliesiems

Laisvės atėmimo vietos ir narkotikai Europoje: problema ir jos sprendimo būdai

(Prisons and drugs in Europe: the problem and responses)

 

 

 

 

Pasirinktoje temoje apžvelgiami turimi duomenys apie narkotikų vartojimą Europos laisvės atėmimo vietose. Daug dėmesio skiriama švirkščiamųjų narkotikų vartojimui, kitokiam sveikatai žalingam elgesiui ir pagrindiniams bausmę laisvės atėmimo vietose atliekančių asmenų sveikatai gresiantiems pavojams. Leidinyje taip pat aptariamas laisvės atėmimo vietų aplinkos vaidmuo, kur perpildymas ir antisanitarinės sąlygos yra dažnas reiškinys, bei didesnis nei vidutinis psichikos sveikatos problemų paplitimas. ENNSC, Lisabona, 2012 lapkritis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)


Nėštumas, vaiko priežiūra ir šeima: pagrindinės Europos veiksmų prieš narkotikų vartojimą problemos

(Pregnancy, childcare and the family: key issues for Europe’s response to drugs)

 

 

 

Šioje pasirinktoje temoje plačiai apžvelgiamas narkotikų vartojimo nėštumo metu ir šeimų, paliestų narkotikų vartojimo, problemos mastas bei galimi šios problemos sprendimo būdai. Pirmoje pranešimo dalyje pateikti turimi duomenys apie narkotikų vartojimo nėštumo metu paplitimą ir susijusią riziką. Šią dalį papildo veiksmų, nukreiptų prieš narkotikų vartojimą nėštumo metu, galimybių Europoje apžvalga. Antrojoje leidinio dalyje daugiau dėmesio skiriama vaikams, kurių tėvai ar globėjai vartoja narkotikus, ir veiksmams, kuriais mėginama spręsti šią problemą. ENNSC, Lisabona, 2012 spalis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)Priklausomybių nuo narkotikų gydymo rekomendacijos: Europos perspektyva
(Guidelines for the treatment of drug dependence: a European perspective)

 

 

2009 m. bent 1,1 mln. europiečių gydėsi priklausomybes nuo narkotikų – dažniausiai jiems buvo skirtas gydymas opioidų pakaitiniais vaistiniais preparatais, detoksikacija ir psichosocialinės intervencijos. Šioje pasirinktoje temoje daugiausiai dėmesio skiriama gydymo kokybės gerinimui, pateikiamos praktinės rekomendacijos ir nacionalinių priklausomybių gydymo rekomendacijų apžvalga. ENNSC, Lisabona, 2011 m. lapkritis.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

Su narkotikų vartojimu susijusios mirtys Europoje
(Mortality related to drug use in Europe)

 

Šioje pasirinktoje temoje daug dėmesio skiriama įvairių priežasčių sukeltoms narkotikus vartojančių asmenų mirtims. Leidinio pradžioje pristatomi ir aptariami mirtingumo tyrimų Europoje rezultatai. Leidinyje nagrinėjamos dažniausios narkotikus vartojančių asmenų mirties priežastys ir naujausia informacija apie rizikos ir apsauginius veiksnius. Pasirinkta tema užbaigiama diskusija apie visuomenės sveikatos reikšmę ir prevencijos bei intervencijos galimybes. ENNSC, Lisabona, 2011 m. lapkritis, 40 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)

Priklausomybių nuo narkotikų gydymo paslaugų išlaidos ir finansavimas Europoje
(Cost and financing of drug treatment services in Europe)

 

Šioje pasirinktoje temoje iš kelių perspektyvų apžvelgiamos priklausomybių nuo narkotikų gydymo išlaidos Europoje. Leidinyje apžvelgiami pagrindiniai gydymo paramos ir finansavimo Europos valstybėse šaltiniai. Taip pat nuodugniai analizuojamos keturių pagrindinių gydymo būdų išlaidos. ENNSC, Lisabona, 2011 m. lapkritis, 28 psl.

>>> parsisiųsti PDF formatu(English)Amfetamino ir metamfetamino vartojimo problema
(Problem amphetamine and methamphetamine use)

 

Leidinyje nagrinėjami probleminio amfetamino ir metamfetamino vartojimo padariniai ir atsakomosios priemonės.

>>> parsisiųsti PDF formatu

>>> santrauka LT
>>> santrauka EN

Vyresnių narkotikų vartotojų gydymas ir priežiūra
(Treatment and care for older drug user)

 

Apžvalgoje nagrinėjami 40-metį perkopusių ir priklausomybe nuo narkotikų vartojimo sergančių asmenų poreikiai.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Švirkščiamųjų narkotikų vartojimo tendencijos Europoje
(Trends in injecting drug use in Europe)

 

Leidinyje apžvelgiama dabartinė su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusi padėtis Europoje. Ataskaitoje siekiama atsakyti į du klausimus: koks yra švirkščiamųjų narkotikų vartojimo paplitimas ir tendencijos šiandieninėje Europoje bei kokiais būdais Europos šalys siekia užkirsti kelią šios rūšies narkotikų vartojimui ir su juo susijusioms problemoms spręsti bei mažinti jų keliamą žalą?

>>> parsisiųsti PDF formatu

Kelių narkotikų vartojimas: vartojimo būdai ir atsakas į šią problemą
(Polydrug use: patterns and responses)

Leidinyje apžvelgiamas kelių skirtingų teisėtų ir neteisėtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas vienu metu arba nuoseklus kelių narkotikų vartojimo paplitimas tarp paauglių, jaunų suaugusiųjų ir probleminių narkotikų vartotojų.

>>> parsisiųsti PDF formatu

>>> santrauka LT
>>> santrauka EN

Su narkotikais susiję nusikaltimai. Bausmų skyrimas ir kitos pasekmės
(Drug offences: sentencing and other outcomes)

Leidinyje pirmą kartą apžvelgiamos įvairiose ES šalyse įstatymų pažeidėjams skiriamos bausmės. Nagrinėjant statistiką ataskaitoje siekiama atsakyti į klausimą: kokia labiausiai tikėtina nusikaltėlio, kurį policija sulaikė už narkotikų kontrolės įstatymų pažeidimą, susijusį su narkotikų vartojimu, laikymu, platinimu ar prekyba jais, sulaikymo pasekmė?

>>> parsisiųsti PDF formatu

Pažeidžiamos jaunimo grupės
(Vulnerable groups of young people)

“Kadangi Europos Sąjungoje gyvena daugiau nei 2 milijonai asmenų,vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač svarbu informuoti pažeidžiamas jaunimo grupes apie rizikingą narkotikų vartojimą“,- teigė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot 2008 metų rugsėjį.
Socialinė politika Europoje jau seniai konstatavo remtinų gyventojų potencialą socialinei atskirčiai. Šios pažeidžiamos grupės gali būti linkusios į įvairias problemas, o ypač į ankstyvesnį, dažnesnį ir probleminį narkotikų vartojimą.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Nacionaliniai kovos su narkotikais tyrimai Europoje
(National drug-related research in Europe)

Su narkotikais susiję moksliniai tyrimai yra ypač svarbūs siekiant išsiaiškinti Europos narkomanijos problemas. Tai leidžia Europai mokytis iš praeities, nustatyti narkotikų vartojimo raidą, tyrimų ciklus bei naudojamų medžiagų pokyčius, taip pat atsirandančias tendencijas ir naujus narkotikų modelius.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Apie Europos išlaidas susijusias su narkotikais
(Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe)

Patvirtinta narkotikų problemos Europoje politinė valia yra ne tik tinkamų politikos krypčių plėtojimas, bet ir veiklų įgyvendinimas. Vienas iš ES kovos su narkotikais veiksmų plano tikslų yra 2005-2008 metų išlaidų narkotikų klausimams spręsti sąmatų pateikimas.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Narkotikai ir vairavimas
(Drugs and driving)

Leidinyje „Narkotikai ir vairavimas“ atskleidžiamos atsirandančios problemos, kai vairuojama pavartojus kanapių arba benzodiazepinų grupės medžiagų. Šiame leidinyje pateiktose įvairių šalių ataskaitose, išanalizuotas narkotikų vartojimo paplitimas tarp vairuotojų, nagrinėjamos policijos ir įstatymų leidimo, taip pat teisinės ir prevencinės priemonės.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Narkotikai ir su jais susijusios vaikų ir paauglių (iki 15 metų) problemos
(Drug use and related problems among very young people (under 15 years old))

Ankstyvas eksperimentavimas su psichoaktyviosiomis medžiagomis, įskaitant alkoholį ir tabaką, yra svarbus veiksnys narkotikų priklausomybės atsiradimui vėlesniame amžiuje. Šiame leidinyje ENNSC daugiausia dėmesio skiria 15- mečių ir jaunesnio amžiaus vaikų narkomanijos problemos sprendimui, prevencijai, gydymui ir teisės aktų kūrimui.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Kokainas ir krekas: auganti visuomenės sveikatos problema
(Cocaine and crack cocaine: a growing public health issue)

Leidinyje “Kokainas ir krekas: auganti visuomenės sveikatos problema“ ENNSC atkreipia dėmesį, kad paskutiniais metais keliose Europos šalyse buvo pastebėtas žymus kokaino vartojimo augimas, taip pat priklausomų nuo kokaino asmenų gydymo poreikis ir narkotikų konfiskavimas.

>>> parsisiųsti PDF formatu

Selected issues 2006
European drug policies >>
A gender perspective on drug use >>
Drug use within recreational settings >>

Selected issues 2005
Drug-related public nuisance >>
Alternatives to imprisonment >>
Buprenorphine >>

Selected issues 2004
‘National drugs strategies’ in Europe >>
Cannabis problems in context >>
Co-morbidity >>

Selected issues 2003
Drug use among young people >>
Social exclusion and reintegration >>
Public expenditure >>

Selected issues 2002
Polydrug use >>>
Drug use in prison >>>
Successful treatment >>>

Selected issues 2001
Cocaine and 'base/crack' cocaine >>>
Infectious diseases >>>
Synthetic drugs >>>

Selected issues 2000
Substitution treatment >>>
Prosecution of drug-related offences >>>
Problems facing women drug users and their children >>>

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS