Tyrimai ir apklausos

Neįgaliesiems

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMO IR SU NARKOTIKŲ VARTOJIMU SUSIJUSIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PAPLITIMO TYRIMAI LIETUVOJE

 

Tarptautiniai tyrimai Metai
Eurobarometras „Jaunimas ir narkotikai” >> plačiau EN 2014
Eurobarometro tyrimas "Požiūris į tabako gaminius ir elektronines cigaretes" >> plačiau EN (Lietuvos atvejis) 2014
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas ESPAD – 2011 >> plačiau EN 2012
Tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas (HBSC), 2009/2010 >> plačiau EN 2011
Eurobarometras „Jaunimo požiūris į narkotikus” >> plačiau EN santrauka (lietuvių kalba ) 2011
Eurobarometras „Jaunimas ir narkotikai“ >> plačiau EN 2008
2007 ESPAD pranešimo santrauka (lietuvių kalba) 2007
Alkoholio ir kitų narkotiku tyrimas ESPAD – 2007, 35 Europos šalyse >> plačiau EN 2007

 

Nacionalinio lygmens tyrimai

 

Metai

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų >>plačiau
2014
2014 m. Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai >>plačiau 2014
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2015 metais tyrimas >> plačiau 2015
Su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tyrimas >> plačiau 2015

Užsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) ir žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) epidemiologinės situacijos apžvalga Lietuvoje 2014 metai >> plačiau

2015
2014 metų suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas >> plačiau 2015
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2014 metais tyrimas >> plačiau 2014
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas psichotropines medžiagas vartojantiems vaikams Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros įstaigose >> plačiau 2014
Alkoholio produktų didmeninės prekybos vietų išsidėstymas 2013 metais Lietuvos teritorijoje >> plačiau 2014
Alkoholio produktų gamybos vietų išsidėstymas 2013 metais Lietuvos teritorijoje >> plačiau 2014
Didmeninės prekybos tabako gaminiais vietų išsidėstymas 2013 metais Lietuvos teritorijoje >> plačiau 2014
Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, išsidėstymas Lietuvos teritorijoje >> plačiau 2014

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų  >> plačiau

2014

Neteisėtos alkoholio apyvartos Lietuvoje įvertinimas (metodika)  >> plačiau

2014
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012,  Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga >> plačiau 2014
Alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencijos priemonių poreikio ir taikymo jaunimo tikslinėse grupėse tyrimas >> plačiau 2013
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2013 metais tyrimas >> plačiau 2013

MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS  GĖRIMAIS VIETŲ TINKLO TANKUMO ĮVERTINIMO REKOMENDACIJOS >> plačiau

2013
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004, 2008 ir 2012 m. >> plačiau 2013
Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė >> plačiau 2012
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD – 2011 >> plačiau 2012
Alkoholio prieinamumo nepilnamečiams tyrimas, 2012 >> plačiau 2012
Rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimas tarp Lietuvos paauglių 1994 – 2010 metais(HBSC), Apolinaras Zaborskis >> plačiau 2011
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2010, Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė,Janina Petkevičienė,Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga >> plačiau 2011
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų Laura Narkauskaitė, Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Algirdas Venalis >> plačiau 2011
Lietuvos gyventojų, vairavusių apsvaigus nuo alkoholio, alkoholio vartojimo įpročiai: Audronė Astrauskienė, Laima Bulotaitė >> plačiau 2011
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004 ir 2008 metais >> plačiau 2009
Pagalbos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje >> plačiau 2008
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų tyrimas. >> plačiau 2008
(Švietimo ir mokslo ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos) kvalifikacijos tobulinimo programų narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje poreikio tyrimų atskirose tikslinėse grupėse analizė ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo rekomendacijos
>> plačiau
2008
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. >> plačiau 2008
Pozityvų šeimos įvaizdį ir šeimos savivertę padedantys kurti veiksniai(detali situacijos analizė) >> plačiau 2008
Alkoholio ir kitu narkotiku tyrimas Europos mokyklose ESPAD – 2007 >> plačiau 2007
Kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, policijos pareigūnams, teisėjams rengti, poreikio tyrima >> plačiau 2007
Probleminio narkotikų vartojimo paplitimo įvertinimo duomenimis, Lietuvoje buvo apie 4300 probleminių narkotikų vartotojų ir apie 3200 švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Šiame tyrime, probleminis narkotikų vartojimas apibrėžiamas kaip opioidų vartojimas (dažniausiai – švirkščiamuoju būdu).>> plačiau 2006
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas savivaldybių ir apskričių vaikų globos namuose>> plačiau 2006
„Vaikų, vartojančių psichoaktyvias medžiagas, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo būdų, metodų ir galimybių šalyje analizė bei psichologinių ir socialinių paslaugų vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas, poreikio nustatymo metodikos parengimas“ >> plačiau 2006
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas ir jį įtakojantys veiksniai Lietuvos pataisos namuose >> plačiau 2005
Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas >> plačiau 2005
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata >> plačiau 2005
Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių biologinių organizmo terpių testavimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo >> plačiau 2005
Injekcinių narkotikų vartotojų elgsena ir biologinis stebėjimas
>> plačiau
2005
Sociologinis tyrimas, grįžusių iš įkalinimo įstaigų ŽIV infekuotų asmenų – socialinių problemų, poreikių bei elgsenos analizė
>> plačiau
2005
Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje; >> plačiau 2004
Narkomanų psichologinė bei socialinė reabilitacija. (Projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo 2004 m. efektyvumo vertinimas); >> plačiau 2004
Pasaulinės sveikatos organizacijos pakaitinio opioidinės priklausomybės gydymo ir ŽIV/AIDS prevencijos tyrimas; >> plačiau 2003-2005
Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių profilaktiniai šlapimo testavimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo Lietuvoje;>>plačiau 2002-2004
Organizacijų, vykdančių narkomanų reabilitaciją, veiklos vertinimo kriterijai, teikiamų pagrindinių socialinių ir psichologinių paslaugų apibrėžimas;>> plačiau 2002
Europos tyrimas dėl alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo tarp 15-16 metų amžiaus mokinių Lietuvoje (ESPAD); >> plačiau 1995-2003

 

Savivaldybių lygmens tyrimai

 

Metai

Mokinių rūkymo ir su juo susijusio elgesio kitimai Kauno rajone 2005-2012 metais >> plačiau 2013
Anoniminė moksleivių apklausa dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo 2009 metais Varėnos rajone >> plačiau 2009
Vilniaus rajono 14-17 metų amžiaus vaikų psichikos sveikatos būklė >> plačiau 2005
Kokybinis tyrimas nustatant sveikatai rizikingo elgesio ir su juos susijusių sveikatos pasekmių pobūdį ir paplitimą, tarp ypač pažeidžiamų grupių jaunimo Utenos ir N. Akmenės m. savivaldybėse >> plačiau 2005
Įvertinti žalingų įpročių paplitimą B. Vokės ir Jašiūnų vidurinių mokyklų 10-12 klasių mokinių tarpe >> plačiau 2005
Anoniminė moksleivių apklausa dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2005 m. Šilutės rajone >> plačiau 2005
Socialinių ir psichologinių problemų įtaka narkotinių medžiagų vartojimui Kauno Eigulių ir kalniečių mikrorajono mokyklose >> plačiau 2005
Narkotinių (toksinių) medžiagų vartojimo paplitimas tarp Utenos rajono moksleivių >> plačiau 2005
Neigiamų socialinių reiškinių paplitimas mokinių tarpe ir jų prevencija Raseinių rajono ugdymo įstaigose >> plačiau 2005
Narkomanijos prevencinės situacijos apžvalga >> plačiau 2005
Narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Moksleivių žinios, požiūris į narkotines medžiagas >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimas Endriejavo vidurinės mokyklos 9-12 klasių moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Klaipėdos miesto moksleivių anketinė apklausa, siekiant įvertinti rūkymo paplitimą Klaipėdos moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimas Klaipėdos profesinių mokyklų moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimo Širvintų rajono moksleivių tarpe išaiškinimas >> plačiau 2005
Rizikos grupės vaikų psichoaktyvių medžiagų vartojimo patirtis >> plačiau 2005
Žalingi įpročiai: rūkymas, alkoholis, narkotikai >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimas Širvintų ir Bagaslaviškio vaikų dienos centruose >> plačiau 2005
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Joniškio rajono mokinių. >> plačiau 2004-2005
Injekcinių narkotikų vartotojų žinių apie ŽIV/VHB/VHC tyrimas;>> plačiau 2004
Narkotikų vartojimo paplitimas tarp Klaipėdos miesto technikos mokyklų mokinių; >> plačiau 2004
Mokinių sveikatos ir rizikos veiksnių stebėsenos sistemos mokslinis metodinis pagrindimas; >> plačiau 2004
Tyrimas dėl narkotikų vartojimo tarp mokinių Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklose; >>plačiau 2004
Tyrimas dėl mokinių požiūrio į narkotikų vartojimą Palangos „Baltijos“ vidurinėje mokykloje; >> plačiau 2004
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Šiaulių apskrities mokinių; >> plačiau 2003-2004
Tyrimas Mažeikių rajone dėl mokinių turimos informacijos apie ŽIV/AIDS, narkotikus, lytinį elgesį; >> plačiau 2003
Tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų paplitimas paauglių tarpe; >> plačiau 2002-2003
Ruklos gyventojų sveikata ir žalingi įpročiai; >> plačiau 2002
Žalingų įpročių paplitimas Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinių tarpe; >> plačiau 2001-2004
Narkotikų paplitimas tarp Šakių rajono mokinių; >> plačiau 2001
Tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Rokiškio rajono mokinių; >> plačiau 2000-2004
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Panevėžio ir Pasvalio rajonų gyventojų; >> plačiau 2000-2004
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp mokinių Panevėžio miesto bendro lavinimo mokyklose; >> plačiau 2000-2002
Tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp mokinių Utenos bendrojo lavinimo mokyklose; >> plačiau 2000-2001
Intraveninius narkotikus vartojančių asmenų elgesio ypatybės ir rizika užsikrėsti ŽIV; >> plačiau 2000
Alkoholio, rūkymo ir narkotikų vartojimo paplitimas tarp Alytaus miesto 11-12 klasių mokinių; >> plačiau 2000

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamentas) interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ srityje „Informacijos rinkmenos“ atsakingas Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjas Ernestas Jasaitis tel. 8 7066 31 95 el. p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.